Politik

Øremærket barsel kan være på vej, men flere partier er imod

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger, at regeringen vil stemme nej til forslaget.

Øremærket barsel til mænd har længe været diskuteret både i Danmark og i EU.

Nu ser det ud til, at det kan blive en realitet. EU har nemlig, som det ser ud nu, flertal for et direktiv, der skal indføre øremærket barsel til mænd i to måneder.

Lotte Mejlhede, der er TV 2s EU-korrespondent, fortæller, at et kvalificeret flertal af EU’s medlemslande lige nu er enige om forslaget.

- Mange lande begrunder det med, at det nu er så ”lille” et forslag, at det kan de godt gå med til. Selvom de måske også deler synspunktet, at det her, det burde de nationale lande kunne finde ud af selv.

En helt anden form for ligestilling

Hun forklarer, at forslaget blandt andet har fået medvind, fordi der er en helt anden form for ligestilling i lande i Sydeuropa og Østeuropa, end det man ser i Danmark.

- Kvinderne tager stort set al barsel i den del af Europa, der er ikke børnepasningsmuligheder, så hvis man skal give de her kvinder mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet og få en løn, der bare nærmer sig mændenes, så må man give en hjælpende hånd.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger, at regeringen vil stemme nej til direktivsforslaget, når det kommer på ministerrådet i næste uge. Men han erkender, at det bliver vedtaget.

Han siger til TV 2, at Venstre mener, at de nationale stater i EU skal have lov til at indrette sig, som de vil, men at man i Danmark har besluttet, at det er familien, der bestemmer, hvem der tager barslen.

- Vi er modstandere af, at man fra EU's side skal diktere, hvordan den danske barselslovgivning skal være. Det er derfor, at vi siger nej, siger han.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtaler, at det bør være familierne selv, der træffer beslutningerne på det område.

Han bakkes op af sin partifælle Eva Kjer Hansen (V), der er ligestillingsminister.

- Jeg synes, at familierne skal have lov til selv at indrette barselsorloven, som de nu finder det bedst. Der skal vi ikke komme med firkantede regler om, hvem der skal hvad hvornår, men først og fremmest lade det være op til familierne at finde ud af, hvordan den fordeling skal være.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er imod 

Dansk Folkeparti bakker op om regeringens nej. Det samme gør Socialdemokratiet.

- Vi har jo ikke noget imod, at mænd tager mere barsel. Vi har heller ikke noget imod at tage en diskussion om mere barsel, siger Peter Hummelgaard, der er EU-ordfører hos Socialdemokratiet.

- Vi har til gengæld rigtig meget imod, at EU per lov vil bestemme, hvor meget de enkelte medlemsstaters fædre skal tage af barsel. Vi mener, at det er et meget voldsomt indgreb i den danske arbejdsmarkedsmodel, og vi mener også, at det er et meget voldsomt indgreb i de enkelte landes ret til selv at bestemme.

Flere partier hilser forslaget velkomment. Både De Radikale, SF og Alternativet anbefaler, at man støtter EU i denne sag.

SF, Alternativet og De Radikale er for

Holger K. Nielsen, der er EU-ordfører hos SF, kan ikke forstå, at man vender tommelfingeren ned til forslaget alene af den grund, at det kommer fra EU.

- Jeg synes virkelig, at man er nødt til at tage fat på det politiske indhold her. Vi er tilhængere af øremærket barsel for mænd. Det har vi være igennem mange år. Nu bliver der en mulighed for at få det gennemført igennem EU – så synes jeg, at det er noget mærkeligt noget, hvis man bare af den grund er imod det, siger han til TV 2.

Peter Lautrup Larsen fortæller, at der kan gå lang tid, før forslaget bliver implementeret.

- Danmark kan ikke blokere forslaget, det er en flertalsvedtagelse i Parlamentet, og der skal tingene jo have sin tid. Der kan gå et år eller to, siger han.