Politik

BLOG: Øremærket barsel er en gave til hele familien

BLOG: Det er godt, at EU kan lave regler om øremærket barsel, når vi ikke selv kan finde ud af det.

Det er fantastisk, at retten til barsel sikrer, at mødre og fædre i Danmark har mulighed for at være sammen med deres nyfødte børn og sikre den bedst mulige start på livet for børnene.

Den tid er så vigtig, og det er den selvfølgelig også for forældrene. Men mødre tager desværre mere end ni gange så meget barsel som fædre, og mændene må slås med både arbejdsgivere og i nogle tilfælde også moderen for at få lov at tage deres del af tjansen med søvnløse nætter og bleskift.

Det kan vi ændre ved at øremærke en del af barselsperioden til mændene. Det har SF kæmpet for i årevis. Men selvom vi i vores regeringstid fik det ind i regeringsgrundlaget, kunne vi ikke få de andre partier med på det, da det kom til stykket.

Nu ser det heldigvis ud som om, nye EU-regler vil betyde, at modstanderne ikke kan snige sig udenom længere, selvom regeringen prøver at kæmpe imod.

Og så kan man jo spørge, om familierne ikke bedst selv kan finde ud af at fordele barslen mellem forældrene. Men det mener jeg faktisk ikke.

I dag kan forældrene jo selv bestemme, hvordan de fordeler barselsorloven, bortset fra at mænd har ret til to ugers fædreorlov. Men selvom vi selv kan bestemme, får fædrene ikke nær så stor del i barselsperioden, som de gerne vil have.

En helt ny undersøgelse fra HK viser, at flere end halvdelen af fædre mellem 24 og 45 år gerne ville have haft længere barsel.

Kvinder tager i gennemsnit 231 dages barselsorlov, mens mænd tager 25 dage. Det er helt skævt, og vi halter bagefter lande som Sverige og Norge, som allerede har øremærket en del af barselsorloven til mændene.

Det er der endelig udsigt til at ændre med de nye regler.

Jeg er glad for, at børn vil få mere tid med deres fædre, mens de er helt små. Jeg er glad for, at fædrene, som jo gerne vil have mere barsel, får flere rettigheder.

Og så er jeg glad for, at mødrene bliver mere ligestillede på arbejdsmarkedet, samtidig med at de kan se frem til, at fædrene allerede tidligt i barnets liv får chancen for at tage et endnu større ansvar derhjemme.

Regeringen lever desværre i det forrige århundrede på det her område. Derfor er det en gave, at EU kan gøre noget ved sagen. Og den gave er jeg sikker på, hele familien bliver glad for.