Politik

BLOG: Lad familierne selv bestemme

BLOG: Man må forvente, at mennesker, der får børn sammen, i udgangspunktet også kan tale sammen.

”EU er tæt på at indføre øremærket barsel i Danmark” lød det onsdag i danske medier. Jeg må indrømme, at min første reaktion var et suk og at tænke ”hvorfor skal EU nu blande sig i det?”.

Jeg mener, at det så vidt muligt skal være op til den enkelte familie at indrette hverdagen, som man finder bedst. Det gælder også for den periode, hvor den ene forældre er hjemme med det lille barn. Nogle mænd ønsker ikke at holde ekstra barsel. Nogle kvinder vil gerne have hele barslen. Nogle vil dele ligeligt. Nogle vil noget helt fjerde. Fordelingen kan være et økonomisk spørgsmål. Der er mange faktorer, der spiller ind. Hvorfor ikke lade forældrene selv afgøre den sag og tale med hinanden om, hvad de hver især ønsker og forventer?

Jeg tror, det har en større effekt, hvis samfundet giver muligheder, og så lader folk bruge dem, hvis de ønsker det, fremover at stille op med øremærkninger og løftede pegefingre. Vi kan se på tallene, at i industriens overenskomster bruger mændene ikke den barsel, de har ret til, selvom de får fuld løn hele perioden. Der er altså noget, der tyder på, at det ikke bare handler om rettigheder.

Nogle vil mene, at det sætter kvinderne tilbage på arbejdsmarkedet, når de holder mere barsel end mændene. Det kan være meget muligt, men hvorfor ikke lade den prioritering være op til den enkelte familie? Man må forvente, at mennesker, der får børn sammen, i udgangspunktet også kan tale sammen.

Hvis vi som samfund ønsker, at flere mænd skal holde mere barsel, så tror jeg – også her – langt mere på positive incitamenter og dialog forældrene imellem.