Langt flere danskere skal have adgang til lægen: - Problemerne er akutte

Der skal blandt andet uddannes flere alment praktiserende læger, ligesom lægehusene skal moderniseres.

Det skal være meget lettere for danskerne at finde en praktiserende læge.

Sådan lyder det fra regeringen, der mandag har præsenteret sine bud på, hvad der kan gøres ved den store lægemangel rundt omkring i landet.

I dag er det kun 3 ud af 10 praktiserende læger, der er ĂĄbne for tilgang af nye patienter, men i 2025 skal det være 6 ud af 10, fortæller sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) pĂĄ et pressemøde.

Hun nævner, at en tredjedel af de praktiserende læger forventes at gĂĄ pĂĄ pension inden for 10 ĂĄr, og at det derfor er nødvendigt med handling.

- Vi står både med nogle akutte problemer, men også med nogle endnu større, hvis vi ikke handler og investerer nu, siger sundhedsministeren.

I regeringens udspil er der samlet set en pulje pĂĄ 741 millioner kroner, der skal styrke de praktiserende læger. 

Her kan du fĂĄ overblikket over hovedelementerne i udspillet.

Hovedpunkter: Sådan vil regeringen afhjælpe lægemangel

Vil uddanne flere praktiserende læger

Regeringen vil uddanne flere praktiserende læger. Konkret skal det ske ved, at flere læser almen medicin pĂĄ lægestudiet. Der lægges op til, at der samlet uddannes 60 praktiserende læger ekstra i 2019 og 2020

Modernisering af lægehuse og mere personale

Regeringen vil afsætte 600 millioner kroner til at forbedre læge- og sundhedshuse. Pengene skal bruges på at modernisere lægehusenes fysiske rammer og til at ansætte mere personale.

Større lægepraksisser skal afhjælpe problemer i hovedstaden

Udfordringen med lægedækning er ikke kun et problem i yderomrĂĄderne, det gælder ogsĂĄ i hovedstaden, hvor over 80 procent af lægepraksisserne i dag har lukket for nye patienter. Derfor foreslĂĄr regeringen at afsætte 150 millioner kroner, der skal hjælpe til med, at flere læger gĂĄr sammen i større praksisser. Det vil ifølge regeringen øge muligheden for at blive tilknyttet en læge ved tilflytning til hovedstadsomrĂĄdet.
De 150 millioner kroner er en øremærket del af de 600 millioner kroner, der skal bruges på lægehusene.

Private læger på plejehjem

En plejehjemslæge skal fremover ikke nødvendigvis være den lokale praktiserende læge. Regeringen foreslĂĄr at ændre sundhedsloven, sĂĄ læger fra private virksomheder som eksempelvis Falck Healthcare eller Nordic Medicare i fremtiden kan behandle patienter pĂĄ plejehjem. Det samme skal være tilfældet i kommunale akuthuse. FormĂĄlet er at aflaste de praktiserende læger.
Regionen er dog forpligtet til først at afsøge mulighederne for at fĂĄ opgaven løst af læger, der arbejder inden for overenskomsten. 

Tidligere initiativer har ikke været nok

Med stor mangel på praktiserende læger i dag og en del på vej på pension kunne det godt se ud som om, at regeringen er kommet for sent i gang med at gøre noget ved problemerne.

SĂĄdan ser sundhedsministeren imidlertid ikke pĂĄ det.

- Vi har allerede taget en række initiativer for at komme lægedækningsproblemet til livs, men det har simpelthen ikke været tilstrækkeligt, siger Ellen Trane Nørby.

- Det er også derfor, vi nu med den her samlede udviklingsplan for almen praksis investerer penge, men også tager nogle konkrete initiativer, som forhåbentlig vil sikre flere unge læger i almen praksis inden for kort tid, tilføjer hun.

2018: Andel af lægepraksisser med lukket for tilgang af patienter

PĂĄ landsplan havde 68,9 procent af praksis lukket for tilgang af patienter pr. 1. januar 2018.

Ros fra praktiserende læger

Hos de praktiserende lægers organisation, PLO, er formand Christian Freitag glad for udspillet. Han tror, at det kan hjælpe med at gøre rekrutteringen af nye læger lettere. 

 - Det er første gang, at jeg ser et sĂĄ gennemarbejdet og seriøst udspil. Det er i mine 23 ĂĄr som læge aldrig sket før. Det er lige præcis det her, vi har savnet som praktiserende læger, siger Christian Freitag.

Der skal ikke umiddelbart findes ret mange penge til at finansiere udspillet. 

Størstedelen af midlerne blev allerede afsat af SR-regeringen, der i 2015 afsatte en pulje på 800 millioner kroner, hvoraf kun en fjerdedel er blevet brugt.