Politik

BLOG: Politibetjente bærer uniform – ikke tørklæde

BLOG: Danskernes tillid til politiet ligger i toppen, når man sammenligner med andre europæiske lande.

Og vi kan godt tillade os at være stolte over vores politifolk, der døgnet rundt og hver eneste dag løser helt afgørende opgaver for vores samfund, så vi alle kan føle os trygge.

Den blå politiuniform udstråler tillid, og det, tror jeg, hænger sammen med, at vores politifolk besidder en høj faglig kompetence, de er godt trænede til at håndtere konflikter og de er ikke, som i nogle lande, korrupte. I princippet er vores politibetjente et symbol på vores statsmagt, og derfor er det naturligvis afgørende, at man har tillid til politiets evne til at forvalte lovgivningen i deres arbejde.

Formålet med at have uniformer er, at man skaber ensartethed og genkendelighed for en bestemt gruppe. Særligt hvad angår vores politiuniform, er det et grundlæggende krav at den afspejler neutralitet. Derfor er politiuniformen både kønsneutral og fri for politiske og religiøse symboler.

Af denne årsag bliver jeg en kende forundret, når en kvinde udtaler, at hun er utilfreds med, at man ikke kan bære det muslimske hovedtørklæde som en del af politiuniformen. Det mener hun ligefrem vil afholde hende fra at blive politibetjent, kunne jeg forstå. Men det er forkert.

Den eneste, der afholder hende fra at blive politibetjent (hvis hun ellers lever op til de stillede krav) er hende selv. Der er jo ingen, der holder nogen som helst ude, hvis man lever op til kravene for at komme ind på politiuddannelsen. Og en politiuniform er altså en politiuniform, og vi må ikke gå på kompromis med neutraliteten i denne, da den i sidste ende også er et udtryk for den udøvende magts evne til at handle objektivt.

Det er helt uholdbart og en svækkelse af tilliden, hvis vi bevilger at politifolk i tjeneste udsender et religiøst og politisk signal, som det muslimske tørklæde i høj grad gør. Det vil jeg ikke tillade, hvorfor jeg heller ikke vil lave uniformsreglementet om.

Handler det ikke bare om, at vi skal respektere religionsfriheden, tænker du måske?

Nej, sagen har faktisk intet, som i intet, med religionsfrihed at gøre. For folk, der måtte bære tørklæde, må ligesom alle andre tro på lige præcis dét, de vil. Om det er julemanden eller den store græskarmand, så vil jeg ikke blande mig i det. Men hvis folk mener, at samfundet – den danske stat – skal reformere sig selv, alene for at give plads til folks religion i det offentlige rum, så er det et udtryk for religionstyranni.

Man har naturligvis ret til at tro, mene, mødes og i fællesskab dyrke sin religiøse opfattelse. Men man har ingen ret til at påtvinge den til resten af samfundet under påskud af, at det handler om religionsfrihed.

Men er tørklædet ikke bare 20 gram tekstil, som ikke rigtig betyder noget, spørger du måske? Næppe. For hvis tørklædet vitterligt blot var 20 gram tekstil, og ikke symboliserede noget andet og mere, så ville det jo være en let sag blot at tage det af. For størstedelen af de mennesker, der bærer dette symbol, så betyder det langt mere end blot 20 gram ekstra tøj. Det muslimske tørklæde har en klar religiøs, kulturel og politisk betydning. Og det står i skærende kontrast til den neutralitet, som jeg og Dansk Folkeparti mener, at danskerne skal mødes med af dansk politi.

Men skal politiet ikke være for alle? Jo, politiet skal netop være for os alle. Vi skal alle være trygge, når vi kontakter politiet. Derfor skal vi også mødes af neutrale betjente, som vi, uanset baggrund, kan have tillid til. Så vil man ind i politiet, er man velkommen, hvis blot man kan bestå de faglige og fysiske prøver.

Og jeg køber ikke kritikeres vage argument om, at man gør forskel på folk, hvis man afviser tørklædet som en del af politiuniformen. For uanset hvilke synlige symboler, hvad enten de er religiøse eller politiske, som man ønsker at bære, så bør de ikke være en del af politiuniformen.   

Der er altså tale om, at tilgangen til politiet er fuldkommen lige, hvis man lever op til kravene. Til gengæld nægter jeg at give nogen positiv særbehandling. Derfor vil jeg heller ikke ændre i uniformsreglementet for at tækkes folk med tørklæde, som jo ganske enkelt kan tage det af, hvis de ønsker at blive betjente.