BLOG: Regeringens tvangsudbud vil betyde øget bureaukrati og tabte velfærdskroner

16x9
Skal kommunale opgaver fremover sendes i udbud fra Christiansborg? Det synes Magnus Heunicke ikke. Foto: Scanpix / Scanpix

BLOG: Regeringen fortæller ofte om behovet for at afbureaukratisere den offentlige sektor. Vi er helt enige. Procesregler og dokumentation skal erstattes af tillid og mere selvstyre. Alligevel har regeringen for nylig fremlagt et forslag, der vil trække markant i den modsatte retning. Altså mere bureaukrati. Står det til regeringen, skal kommunerne fremover leve op til et bestemt måltal for udbud af opgaver.

Det kan måske umiddelbart lyde harmløst. Reelt betyder det dog, at Christiansborg skal til at detailregulere, hvor mange kommunale opgaver, som skal sendes i udbud i Kolding, Kerteminde, Kalundborg og landets øvrige 95 kommuner.

I disse dage er det et halvt år siden, at danskerne var til stemmeurnerne for at sammensætte landets 98 kommunalbestyrelser. Borgerne har sat deres kryds på kandidater, de har tillid til, og som kender de lokale forhold. Det er derfor ejendommeligt, at regeringen kun et halvt år senere vil tilsidesætte de nyvalgte lokalpolitikere og presse måltal ned over kommunerne.

Det er ikke, fordi Socialdemokratiet har noget imod at sende kommunale opgaver i udbud. Kommuner med røde og blå borgmestre sender omtrent lige mange opgaver i udbud. Og kommunerne kan jo allerede i dag sende så mange kommunale opgaver i udbud, som de ønsker - så hvis det var en så stor guldgrube, som regeringen hævder, havde de nok allerede gjort det. Problemet er i stedet den mistillid, som regeringen viser lokalpolitikerne. Hvorfor har regeringen ikke tillid til, at man lokalt er bedst til at vurdere, hvornår det giver mening at sende opgaver i udbud? Det er trods lokalpolitikerne, der kender de lokale forhold bedst.

Antallet af private udbydere er nemlig ikke det samme på Fanø som på Frederiksberg. I landdistrikterne er der langt færre private leverandører til at byde ind på opgaverne, så hvorfor skal de tvinges til at sende et bestemt antal opgaver i udbud, hvis der ikke er leverandører til at byde på opgaven? Det er spild af penge, der kunne være gået til den nære velfærd i stedet.

Det er nemlig langt fra en gratis omgang at sende opgaver i udbud. Rundt om på landets rådhuse bruges der rigtig, rigtig mange timer og penge på at udarbejde ringbind efter ringbind, der detaljeret og meget minutiøst beskriver udbudsmaterialet med opgavebeskrivelse, kravspecifikationer og tildelingskriterier. De ringbind skal selvfølgelig kun udfyldes, hvis det giver mere velfærd for pengene. Hvis de alene skal udfyldes for at leve op til et centralt fastsat mål fra regeringen, så ender det blot i øget bureaukrati og udgifter for kommunerne.

Udbud af kommunale opgaver skal ikke blive et mål i sig selv. Udbud er ikke et mål men et middel. Både røde og blå borgmestre er imod tvangsudbud, der dikteres fra Christiansborg. Lad os derfor sikre kommunerne frihed til selv at vælge, hvornår kommunale opgaver skal sendes i udbud.