Politik

BLOG: Sæt kontanthjælpen på spil

BLOG: Dansk Arbejdsgiverforening kan med ny analyse vise, at mere end hver 3. kontanthjælpsmodtager reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet defineres ved aktiv jobsøgning, at man er parat til at tiltræde inden for 14 dage, og at man ønsker sig et arbejde. I undersøgelsen svarer flere end hver tredje af de adspurgte jobparate kontanthjælpsmodtager selv, at de ikke lever op til kravene. Det er altså kontanthjælpsmodtagernes egen udlægning, der ligger til grund for Dansk Arbejdsgiverforenings alarmerende melding.

Det er helt uacceptabelt, at så mange kontanthjælpsmodtagere ikke lever op til de forpligtelser, der er forbundet med at modtage offentlig forsørgelse. Liberal Alliance vil styrke kommunernes sanktionsmuligheder. Denne gruppe består ikke af syge mennesker, der har legitime begrundelser for ikke at arbejde. Kald det manglende motivation, ugidelighed, pjæk eller noget fjerde – resultatet er det samme; en uholdbar og urimelig situation.  I dag kan en kommune eksempelvis nedsætte ydelsen med et beløb svarende til tre dagssatser, hvis en kontanthjælpsmodtager uden rimelig grund sig nej til et jobtilbud. Det er en for mild sanktion, som vi ønsker sat op til et år.

Vi befinder os i opgangstider, hvor arbejdsløsheden falder, væksten stiger og der mangler arbejdskraft mange steder i landet på tværs af sektorer. Der er med andre ord for tiden rigtig gode muligheder for at komme i arbejde som kontanthjælpsmodtager. Tallene viser da også gode takter, idet antallet af mennesker på passiv forsørgelse er faldende, men vi skal have de sidste med.

Det er helt afgørende for vores velfærdssamfund, at dem, der kan arbejde og bidrage til samfundet, også gør det. Det rykker fundamentalt ved kontrakten i vores samfund, hvis man uden videre sanktioner kan leve på andres regning uden at opfylde sin del ved at være reelt og aktivt jobsøgende. Det kan ingen være tjent med. Man kan ikke tillade sig at være kræsen, hvis man lever på offentlig forsørgelse. Hvis man tilbydes et job, som man praktisk og fagligt kan varetage, så skal man sige ja tak.