BLOG: Arveafgiften skaber lighed i Danmark

16x9
Arkivbillede Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark (arkiv)

BLOG: I Danmark tror vi på, at alle skal have de samme muligheder. Uanset hvor velhavende ens forældre er.

For i Danmark er det evner og arbejdsomhed, der afgør, hvad man kan blive til. Det er derfor bekymrende, at flere regeringspartier nu vil skære ned på eller helt afskaffe arveafgiften. Arveafgiften betyder nemlig, at de allerrigeste bidrager til samfundet, når formuen går i arv. Mange af de største formuer er skabt ved skattefri gevinster på fast ejendom eller virksomhedsformuer opbygget ved hjælp af skattebegunstigende afskrivningsregler og lav selskabsskat. Det er derfor kun rimeligt, at en lille del af de allerrigestes formuer beskattes ved arv.

Og det er særligt de allerrigeste familier, det vil gavne, hvis man fjerner arveafgiften. For dem, der arver mange millioner, vil det være en mærkbar skattelettelser, mens de, der arver mindre end 300.000 kroner, slet ikke vil få noget ud af det. Når regeringspartierne vil fjerne arveafgiften, forsøger de altså endnu engang at give skattelettelse til landets absolut mest velhavende. Det vil vi ikke være med til. For det er ikke retfærdigt, at vi skal bruge råderummet til at forgylde dem med de største formuer.

Specielt ikke når det vil koste 4,5 milliarder kroner at fjerne arveafgiften. Og én ting ved vi. Hvis man tager pengene et sted, skal de findes et andet sted. Fjernes arveafgiften vil det betyde 4,5 milliarder kroner mindre til vores velfærd. I Socialdemokratiet vil vi styrke velfærden frem for at give store skattelettelser til den rigeste procent.

Regeringens gentagne ønske om topskattelettelser, højere pensionsalder og skæv boligskat fik vi forhindret. Heldigvis, for det er forslag, der er både socialt og geografisk skæve. Det meste af regeringens fordelingspolitik kommer som regel altid kommunerne nord for København til gode, mens resten af landet forbigås. Det er også tilfældet, når regeringen vil fjerne arveafgiften. Der er nemlig stor forskel på, hvor i landet de store formuer befinder sig. I Gentofte er der i de seneste år blevet efterladt i gennemsnit 3,7 mio. kroner. I Lolland Kommune blev der i gennemsnit efterladt 514.000 kroner de seneste år. Forskellen er ikke til at tage fejl af. Arvinger i Gentofte står til at arve syv gange så meget, som arvinger i Lolland Kommune. Fjerner man arveafgiften, er gevinsten derfor også langt større for arvingerne i Gentofte, der i forvejen arver mest og allerede selv har de største formuer.

Derfor siger vi nej til at tage penge fra velfærden for at give skattelettelser til dem, der har mest. Og vi siger nej til at give skattelettelser, der kun kommer Nordsjælland til gode. Arveafgiften er udtryk for et grundprincip i det danske samfund: De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder.