BLOG: Hurra for de dygtige lærere

BLOG: ”Det her er ikke maskiner. Det er mennesker. Vi er nødt til at være der for dem.”

Nogenlunde sådan siger en af de mange lærere, der var indstillet til Politikens Undervisningspris. Det er rigtigt sagt. For det at være lærer indebærer et kæmpe ansvar. Det er en stor og vigtig opgave.

Politiken og Lundbeckfonden har igen i år uddelt årets undervisningspris til lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Vi taler meget om, at samfundet har brug for dygtige lærere, der kan ruste de kommende generationer til fremtidens mange krav. Men først og fremmest er de dygtige lærere vigtige for hver eneste elev, for deres dannelse, deres faglige udvikling og deres trivsel.

Og børn og unge er jo netop ikke maskiner. Jeg tror godt, jeg tør lægge hovedet på blokken og sige, at lærergerningen ikke bliver afløst af robotter sådan lige foreløbig. Uanset om man som lærer underviser i de små klasser i grundskolen eller står over for en flok teenagere i gymnasiet eller på erhvervsuddannelserne – så man med til at forme eleverne. Den gode undervisning opstår i klasseværelset – i samværet mellem lærer og elev. I fordybelsen og i erkendelserne hos eleverne. Derfor er det også helt afgørende, at lærerne har frihed til at tilrettelægge undervisningen, så den passer for netop deres elever.

Friskolemanden Christen Kold har engang sagt om skolen: ”Træd varsomt, thi her bliver mennesker til.”

Citatet bliver ofte brugt. Men det er der også en god grund til, for det er utrolig fint og rammende sagt. Det siger noget om, hvad det er, man har med at gøre som lærer. En lærer er netop ikke en robot, der bare helt mekanisk lirer et pensum af. En lærer skal hver eneste dag forholde sig til sine elever – motivere dem, udfordre dem og støtte dem. Læreren er – og skal være – et fagligt fyrtårn. Et fyrtårn, der lyser op – og viser vejen. Og som kan modstå både vind og vejr.

Det er ikke en lille opgave!

De fagligt dygtige lærere kan åbne verden for deres elever – eller måske få dem til at opdage verden på en helt ny måde.

Alle har jo kunnet indstille lærere til Undervisningsprisen – både forældre, lærerkolleger, skoleledere og rektorer. Men også elever – og det er der mange, der har gjort.

Elevernes begrundelser for at indstille netop deres lærer viser ret tydeligt, hvor vigtig en god og dygtig lærer er for eleverne – for deres lyst til at lære, deres motivation og deres trivsel.

Jeg vil gerne sige tak til alle, der underviser på grundskolerne og ungdomsuddannelserne i Danmark.

I har verdens vigtigste arbejde! I træder varsomt – men I har også en fast og myndig hånd. I giver børn og unge kundskaber og dannelse.

Det er godt, at vi hylder de dygtige lærere med Politikens Undervisningspris. Prisen er med til at minde os alle sammen om, hvilket fantastisk arbejder de udfører – HVER dag, ude på skolerne. Tillykke til alle de mange indstillede, og tillykke til vinderne.