Politik

BLOG: Dagpenge skal ikke tælle som selvforsørgelse

Er man selvforsørgende, hvis man er på dagpenge? Det mener jeg ikke, og derfor er der brug for at lave om på reglerne for selvforsørgelse i forbindelse med dansk statsborgerskab. Regeringen kommer snart med et udspil på indfødsretsområdet, og der er gode ændringer på vej. Hvis man som udlænding vil være dansk statsborger, skal man være selvforsørgende. Det betyder efter de nuværende regler i praksis, at man ikke må have modtaget hjælp fra det offentlige inden for det seneste år.

Er man selvforsørgende, hvis man er på dagpenge? Det mener jeg ikke, og derfor er der brug for at lave om på reglerne for selvforsørgelse i forbindelse med dansk statsborgerskab.

Regeringen kommer snart med et udspil på indfødsretsområdet, og der er gode ændringer på vej.

Hvis man som udlænding vil være dansk statsborger, skal man være selvforsørgende. Det betyder efter de nuværende regler i praksis, at man ikke må have modtaget hjælp fra det offentlige inden for det seneste år. Man må samtidig maksimum have modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i seks måneder ud af de seneste fem år. Man betragtes i dag derimod som selvforsøgende, hvis man modtager eksempelvis dagpenge.

Det vil altså sige, at en person kan være på kontanthjælp i en årrække, gå ud og tage en lang videregående uddannelse finansieret af skatteyderne med SU for så at være på dagpenge i to år og herefter vil kunne få dansk statsborgerskab uden nogensinde at have været på arbejdsmarkedet. Vedkommende vil efter de nuværende regler opfylde reglerne om selvforsørgelse. I Liberal Alliance mener vi ikke, at det giver mening, og derfor vil vi have det lavet om.

Man kan notere sig, at for at få permanent opholdstilladelse skal man have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst tre og et halvt år ud af de seneste fire år. En person, som arbejder under 30 timer vil altså ikke have adgang til permanent opholdstilladelse, selvom personen reelt er selvforsørgende og ikke har modtaget nogen ydelser. Kravet er altså på det her punkt væsentligt skrappere for permanent opholdstilladelse end for dansk indfødsret. Det synes jeg er skævt.

Liberal Alliance har taget initiativ til at stramme reglerne for selvforsørgelse, så dagpenge bliver omfattet af listen over ydelser, som man ikke må have modtaget i en periode, hvis man vil være statsborger. Derudover lægger vi nu op til udvide perioden bagud fra et til to år, hvor man ikke må have modtaget bestemte offentlige ydelser. Hertil kommer, at grænsen fremover skal være fire frem for seks måneder for den perioder, man må have modtaget ydelserne inden for de seneste fem år. Kravet om selvforsørgelse er rimeligt og fornuftigt, nu skal det blot udvides til også at gælde dagpenge.