Ghettolisten udvides med otte områder - se dem her

Flere af de nye omr√•der er i K√łbenhavn, hvor bandekonflikten har ramt h√•rdt.

Den såkaldte ghettoliste udvides fra de nuværende 22 boligområder til 30.

Det er resultatet af en ny aftale på boligområdet, der skal modvirke parallelsamfund.

Aftalen er den f√łrste, der er faldet p√• plads, siden regeringen i marts pr√¶senterede sit ghettoudspil. Bag den st√•r regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF.

Flere af kriterierne for at komme på regeringens såkaldte ghettoliste bliver ændret. Det betyder, at antallet at ghettoområder vil vokse fra 22 i dag til 30 fremover.

Fem af de nye er i K√łbenhavns Kommune, som har v√¶ret h√•rdt ramt af bandekonflikten. Der er ogs√• et nyt i b√•de Aarhus, Odense og H√łje Taastrup.

P√• kortet kan du se alle 30 omr√•der heriblandt de otte nye.

Ghettoer i Danmark

Her kan du få overblik over indholdet (artiklen fortsætter under listen):

Sådan skal boligområderne forandres

Nye ghettokriterier

Der vil fortsat være fem ghettokriterier. To af dem ændres, mens tre forbliver, som de er. Her kan du se hvilke:
1) Tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse
Kriterie: Andelen af 18-64-√•rige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent (gennemsnit for de seneste to √•r).
Status: Ingen ændringer.
2) Gennemf√łrt uddannelse
Kriterie: Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
I dag: Selvrapporterede og sk√łnnede data for uddannelse medregnes, n√•r der bliver set p√•, hvor mange i et ghettoomr√•de der har en uddannelse.
Fremover: Det vil kun være uddannelser, der er taget eller godkendt i Danmark, der tæller. Formålet er at sikre, at uddannelserne kan bruges til at få arbejde i det danske samfund. Derudover ændres kriterieværdien, så det skal være minimum 60 procent, der har en grundskoleuddannelse.
3) Indkomst
Kriterie: Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 √•r i omr√•det eksklusiv uddannelsess√łgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
Status: Ingen ændringer.
4) Kriminalitet
Kriterie: Antal d√łmte for overtr√¶delse af straffeloven, v√•benloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 procent af beboere p√• 18 √•r og derover (gennemsnit for de seneste to √•r).
I dag: Der tages ikke h√łjde for udviklingen i kriminalitet p√• landsplan.
Fremover: Kriteriet g√łres dynamisk, s√• der tages h√łjde for udviklingen af kriminalitet p√• landsplan. Kriteriev√¶rdien fasts√¶ttes til tre gange landsgennemsnittet.
Derfor lyder det justerede kriterie: ‚ÄĚAndelen af beboere p√• 18 √•r og derover d√łmt for overtr√¶delse af straffeloven, v√•benloven eller lov om euforiserende stoffer udg√łr mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to √•r".
5) Ikke-vestlige beboere
Kriterie: Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.
Status: Ingen ændringer.
For at komme p√• ghettolisten skal mindst to af kriterierne 1-4 opfyldes. Det femte kriterie skal opfyldes. De ‚ÄĚh√•rde ghettoer‚ÄĚ er dem, der har st√•et p√• listen i minimum de seneste fire. Det drejer sig for √łjeblikket om 16 omr√•der.
Der vil også være en liste for udsatte boligområder. Her skal mindst to af kriterierne 1-4 opfyldes. Listen tæller 55 boligområder.

Færre almene familieboliger

Andelen af almene familieboliger i de h√•rdeste ghettoomr√•der skal nedbringes til h√łjst 40 procent inden 2030. De h√•rde ghettoomr√•der er dem, der har st√•et p√• ghettolisten i de seneste fire √•r. Det er for √łjeblikket 16 omr√•der (se kortet).
Opfylder boligomr√•derne ikke kravet inden 2030, kan de ikke f√• st√łtte fra Landsbyggefonden, som er hele den almene boligsektors opsparing til eksempelvis nybyggeri og renoveringer.
Nedbringelsen af almene familieboliger kan blandt andet ske ved privat byggeri af ejerboliger, andelsboliger, private udlejningsboliger, nedrivning eller ved omdannelse til andre almene boligformer som eksempelvis ældre- eller ungdomsboliger.
Enkelte omr√•der kan dog undtages for reglen om h√łjst 40 procent almene familieboliger inden 2030. De kan blandt andet ske, hvis de udg√łr en betydelig del af det almene byggeri i kommunen.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vurderer, at Motalavej (Kors√łr), Korsk√¶rparken (Fredericia) og Munkebo (Kolding) sandsynligvis vil v√¶re undtaget for reglen.

Mulighed for nedrivning

Det skal være muligt helt at afvikle et eller flere af de ghettoområder, som har været på ghettolisten i minimum de seneste fire år. Formålet er at skabe et mere attraktivt sted at bo, og der kan maksimalt være 25 procent almene boliger i det nye boligområde.
Det er boligministeren og aftaleparterne, der skal vurdere, om der er behov for afvikling.

Ændret beboersammensætning

Der skal være en mere "balanceret" beboersammensætning med flere ressourcestærke beboere i de udsatte boligområder. Derfor er parterne blevet enige om fire tiltag:
- Der skal s√¶ttes en stopper for kommunal anvisning til udsatte boligomr√•der for ydelsesmodtagere, der i de seneste seks m√•neder har modtaget integrationsydelse, uddannelseshj√¶lp, kontanthj√¶lp, f√łrtidspension, arbejdsl√łshedsdagspenge eller sygedagpenge.
- I dag kan boligselskaberne via fleksibel udlejning stille krav til nye lejere. Det skal fremover g√łres obligatorisk efter kriterier om besk√¶ftigelse eller uddannelse.
- Boligselskaberne skal kunne nægte kriminelle at bosætte sig i udsatte boligområder.
- Lejere og medlemmer af husstanden, der får en ubetinget straf for bestemte typer af "utryghedsskabende kriminalitet" begået inden for en radius af en kilometer fra ejendommen, skal hurtigere og mere effektivt kunne smides ud.

Det siger politikerne

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) mener, at aftalen vil være med til at vende udviklingen i ghettoområderne.

- Fortidens fejl st√•r stadigv√¶k derude, og det er det, som vi nu i f√¶llesskab vil g√łre noget ved. Vi siger, at i de h√•rdeste ghettoomr√•der, der skal man nedbringe andelen af almene familieboliger til maksimalt 40 procent for at f√• en mere blandet bolig- og beboersammens√¶tning, siger Ole Birk Olesen.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA). Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Socialdemokratiet har også lagt vægt på, at der skal være en mere blandet beboersammensætning.

- Det er afg√łrende, at vi i Danmark lever sammen, og at reng√łringsassistentens s√łn spiller fodbold sammen med direkt√łrens datter. Derfor √łnsker vi, at der kommer flere ejerboliger i de udsatte boligomr√•der, og vi √łnsker, at der kommer flere almene boliger i dyre kvarterer. Det tager vi et f√łrste skridt mod med den her aftale, siger Socialdemokratiets boligordf√łrer, Kaare Dybvad.

Socialdemokratiets boligordf√łrer Kaare Dybvad.
Socialdemokratiets boligordf√łrer Kaare Dybvad. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Hos Dansk Folkeparti mener finansordf√łrer Ren√© Christensen ikke, at kommunerne og boligforeningerne har v√¶ret gode nok til at d√¶mme op for utryghed. Derfor gl√¶der han sig over, at det nu bliver lettere at udvise kriminelle og n√¶gte dem at bos√¶tte sig.

- Vi har i dag nogle områder, hvor man ikke kan færdes frit, hvor posten ikke kan komme ud, og hvor der kastes sten efter brandbiler. Og med det, vi nu er blevet enige om, håber vi, at vi med hårdere redskaber kan slå ned på det her, siger René Christensen.

Ren√© Christensen, finansordf√łrer for Dansk Folkeparti.
Ren√© Christensen, finansordf√łrer for Dansk Folkeparti. Foto: Mathias Bojesen / Scanpix Denmark

Aftalen målretter 10 milliarder til udsatte boligområder i 2019-2026.

Pengene blev fundet i en aftale mandag, hvor alle aftaleparterne samt Radikale Venstre blev enige om at bruge 10 milliarder kroner fra Landsbyggefonden, som er hele den almene boligsektors opsparing til eksempelvis nybyggeri og renoveringer.

Forhandlinger om ghettoplanens indhold forts√¶tter i den kommende tid. 

Du kan l√¶se mere om de √łvrige forslag fra regeringen her.