Politik

Minister afviser borgerforslag: Vores pension er ikke en guldgrube

Der er brug for fakta i debat om pension til ministre og ministerbørn, siger finansminister om borgerforslag.

Finansminister Kristian Jensen (V) ønsker at aflive en antagelse om, at det er en guldrandet forretning for ministre eller deres børn, når førstnævnte går på pension.

Det siger han i Folketingssalen, hvor partierne torsdag debatterede et borgerforslag, som hurtigt fik 50.000 stemmer for at erstatte ministerpension med en almindelig arbejdsmarkedspension.

Men politikerne ændrede reglerne for over et år siden, og de har været gældende siden den 1. juni sidste år.

- I mediernes dækning kunne man få det indtryk, at det nærmest var en guldgrube for tidligere ministres børn, siger han.

Sådan hænger ministerpension sammen

Borgerforslaget foreslår, at ministres pension følger pædagogers.

Hvis en forhenværende minister får udbetalt ministerpension og samtidig har et barn under 21 år, har barnet ret til børnepensionstillæg, indtil det fylder 21 år. Det er på 1374,50 kroner om måneden.

Hvis en forhenværende minister har ret til ministerpension og afgår ved døden, mens det har et efterlevende barn under 21 år, har barnet ret til børnepension, indtil det fylder 21 år. Det udgør 2608,40 kroner om måneden.

- Der er ikke tale om en særlig rettighed for ministre, folketingsmedlemmer eller for deres børn. Det er ensrettede regler, der gælder både børn af ministre, folketingsmedlemmer og tjenestemænd, siger finansministeren.

Afstemning

Skal en ministerpension erstattes med en almindelig arbejdsmarkedspension?

Borgere vil have afskaffet reglerne

Selv om der med tiden er færre og færre børn af ministre, der har ret til børnepension, mener forslagsstillerne, at det er på sin plads at afskaffe reglerne.

To børn modtager børnepensionstillæg, der gives til børn under 21, hvis mor eller far har været minister og nu har nået pensionsalderen.

To børn under 21 år modtager børnepension. Beløbet udbetales til børn af ministre, der er afgået ved døden.

Altså fire børn i alt. Siden år 2000 er reglerne for ministerpension blevet ændret flere gange.

- Vores vederlag skal have en balance, som på den ene side skal afspejle det ansvar, det er, at være en del af landets ledelse.

- Omvendt skal det være sådan, at man ikke vælger at blive politiker ud fra et ønske om at tjene en meget høj løn, siger Kristian Jensen.

For ministre har pensionsalderen siden 2017 fulgt folkepensionsalderen. Der er 75 tidligere ministre samt en tidligere formand for Folketinget, der modtager ministerpension.