Politik

Elafgift-beregner

Test: Elafgift-beregner

Elafgift-beregner

Se hvor meget du kan spare på din elregning

Beregn hvad de foreslåede sænkelser af afgiften på el og elvarme betyder for dig
Hvad er dit elforbrug i kilowatt timer?
Bor du i hus eller lejlighed?
Hvor mange bor der i din husstand?
Forventet besparelse:

Resultatet er din skønnede årlige besparelse inklusiv moms, når ændringerne er fuldt indfaset i 2025.