Politik

BLOG: Regeringen sætter ambitiøse grønne mål

BLOG: Danmark er et foregangsland på grøn omstilling. Det kan ikke diskuteres.

Over 43 procent af vores el kommer fra vindkraft. Det er verdensrekord. Vi har verdens bedste energisystem og investeringsvilkår. Vi er verdens bedste til grøn iværksætteri. Og så er vi de bedste i Europa til at eksportere energiteknologi.

Det kan vi saftsuseme være stolte af som land! Danmarks førerposition er et resultat af et bredt politisk samarbejde, et stærkt dansk erhvervsliv, hele energisektoren og vores grønne iværksættere. Prøver vi nu i Venstre at tage æren for det? Svaret er ganske enkelt nej. Vi har alle løftet i flok, selvom Venstre har haft regeringsmagten i 13 ud af de seneste 17 år, hvor den grønne omstilling for alvor har taget fart.

Alligevel er Socialdemokratiet – forventeligt - begyndt at rakke ned på vores grønne resultater. Hævde at vi skulle være ”kulsorte”. Det er dog helt forkert.

Det er altid nemt bare at stille sig op på ølkassen og råbe, men fakta taler jo heldigvis for sig selv.

Vi har som målsætning, at mindst 50 procent af energibehovet i Danmark i 2030 skal dækkes af vedvarende energikilder.

Samtidig vil vi udfase kul i elproduktionen inden 2030, og vi har sat en stopper for udvinding og eftersøgning af olie og gas på land og i indre danske farvande.

Sidst, men ikke mindst, arbejder vi for, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050.

Og for at tage endnu et vigtigt skridt i den retning, vil vi nu bygge en af verdens største havvindmølleparker, der vil kunne producere nok strøm til at forsyne både København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og Kolding med grøn strøm året rundt. Det er da alligevel en sjat.

Det, synes vi, er ambitiøst på Danmarks vegne. Vi fortsætter på torsdag, hvor vi fremlægger regeringens samlede energiudspil.

Socialdemokratiet prøver alligevel febrilsk at påstå, at vi ikke kæmper for den grønne omstilling. Det kommer vel at mærke fra et parti, der ikke nævnte ”klima” et eneste sted i deres egen såkaldte 2025-”plan”. Men lad dem om det. Hvis de på et tidspunkt hellere vil glæde sig over resultaterne sammen med os og være med til at sikre, at udviklingen fortsætter, så er de mere end velkomne.

Imens glæder os vi til at præsentere et udspil, der vil sikre, at Danmark fortsat er en førende grøn klimanation.