Politik

BLOG: DR, TV 2 og Radio24syv skal afspejle hele Danmark

BLOG: I Socialdemokratiets medieudspil foreslår vi at de landsdækkende public service-medier styrker deres lokale og regionale dækning af hele Danmark

Både gennem en styrkelse af DR’s regionale stationer og TV 2-regionerne. Men også ved et stærkere lokalt og regionalt aftryk på de landsdækkende sendeflader.

For det er vigtigt at indtryk og synspunkter fra hele landet er synlige i vores fælles medier. Ikke mindst når størsteparten af de landsdækkende dagblade er ekstremt Københavner-orienterede. 

En ny analyse fra “Danmark på vippen” understreger behovet for mere ligelig geografisk repræsentation i mediebilledet. Organisationen har analyseret 20 udgaver af Debatten, Deadline, News & Co og Presselogen fra DR og TV 2 News og konklusionen er klar: Syv ud af ti deltagere i de tunge debatprogrammer på Danmarks Radio og TV 2 kommer fra København, hvor kun 13 procent af befolkningen bor, og det er generelt en lille fast kerne af 30-40 debattører og eksperter fra København der inviteres i studiet til at diskutere og perspektivere hele Danmarks og alle danskeres udfordringer. Programmet “News og Co.” på TV 2 topper med 86 procent deltagere fra København, Frederiksberg og Tårnby. Presselogen følger trop med 74 procent fulgt af Deadline med 72 procent og Debatten med 59 procent.

Det giver et alt for skævt billede af virkeligheden og såvel DR som TV 2 er nødt til at stramme op for at sikre bedre repræsentation fra hele Danmark på deres programflade. Det kan bl.a. ske ved i langt højere grad at invitere debattører fra hele landet til studierne i København eller udnytte de radio- og tv-studier, der er placeret rundt i hele landet, til mere bredt at invitere politikere og eksperter til at deltage i debatter og øvrige udsendelser, men også ved i højere grad at sende udsendelser fra forskellige dele af Danmark.

Hertil kommer at et radio 24syv, placeret i Aarhus, også vil give langt mere geografisk balance i placeringen af landsdækkende kanaler.

Men man behøver ikke vente på et nyt medieforlig for at komme i gang. Det kan starte allerede i morgen og også gerne på dagbladene, hvor reportager fra Jylland nogen gange fremstår som noget der er frembragt af udenlandskorrespondenter.