Politik

BLOG: Veganere som nutidens missionsfolk?

BLOG: Søndag var Økodag, og tusindvis af danskere aflagde et besøg på nogle af de mange økologiske landbrug rundt omkring i landet.

Det gjaldt for eksempel også Krogsagergaard ved Randers, hvor Lars Jørgensen havde besøg af omkring 3000 gæster. De kunne blandt andet glæde sig over synet af forårsglade køer i fuldt firspring ud på marken – et sådant syn er ingen selvfølge i dag.

Men ikke alle var lige glade. En håndfuld veganere havde indfundet sig på Lars Jørgensens økologiske landbrug for at ”demonstrere” og gøre opmærksom på det forargelige i at spise kød og give de mange besøgende dårlig samvittighed. Noget, som stod i skærende kontrast til de mange glade køer på marken. Veganernes ærinde er i store træk at gøre opmærksom på, at dyrehold er noget uetisk og forargeligt.

Men skulle vi ikke i stedet sammen med Lars Jørgensen glæde os over, at dansk landbrug har flyttet sig gevaldigt de sidste 30 år, som han selv siger til Ekstra Bladet mandag? De seneste år har dyrevelfærd indtaget en helt central rolle, som havde været utænkelig i gamle dage, hvor dyr udelukkende blev set som en slags produktionsenheder.

Men de argumenter bider skam ikke på ”Go Vegan”, som de triste mennesker kalder sig. De var på pletten seks forskellige steder med deres budskab om afholdenhed fra kød. Nogen dialog er de ifølge Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, ikke villige til. Og en dialog er vel også svært, når deres egentlige budskab bare er, at folk ikke må spise kød?  

Veganerne minder om gamle dages missionsfolk eller andre fanatiske grupperinger. ”Den løftede pegefinger” trives i bedste velgående. Den handler ikke mindst om lysten til at udøve magt over andre gennem en dårlig samvittighed. Missionsfolkene tog afstand fra alkohol, dans og kortspil og var oftest sortklædte. Nutidens missionsfolk agerer derimod under dække af modernitet, ”bæredygtighed” og gamle rester af 68-tankegang.

Lad os glemme dem og i stedet glæde os over, at dansk landbrug er ansvarligt og giver os gode fødevarer med stor omtanke for dyrevelfærd. Det er et fremskridt, vi kan være stolte af.