Politik

BLOG: Historisk ”København-erklæring” sætter menneskerettigheder til debat

BLOG: Vi har sammen med resten af Europarådet indgået en banebrydende aftale om, hvordan fremtidens europæiske menneskerettighedssystem skal se ud.

Når man går på arbejde, er nogle dage bare bedre end andre. Særligt de dage, hvor man når i mål med en opgave, man har knoklet på i lang tid. Sådan er det også, når man arbejder som justitsminister og som formand for Det Konservative Folkeparti – og i dag har jeg sådan en dag.

De 46 andre medlemslande af Europarådet er nu enige med Danmark i, at vi skal reformere det europæiske menneskerettighedssystem. I dag har vi alle indgået en aftale om København-erklæringen.

For menneskerettigheder er ikke faldet ned fra himlen – nej, det skal være muligt at debattere dem. At turde tale om dem. Det er vigtigt. For vi skal kunne diskutere alt – det er en grundsten i demokratiet. Med aftalen kommer de europæiske menneskerettigheder tættere på de over 800 millioner mennesker, der er forbundet til systemet. Det er jeg stolt over at få lov at stå i spidsen for.

Men vi har også knoklet for det. København-erklæringen er kulminationen på 1 ½ års benhårdt forarbejde og vanskelige forhandlinger, hvor vi har skulle overbevise alle 46 medlemslande om vores reformidéer. Vores holdning er nu blevet til 46 medlemslandes holdning. Sådan så det ikke ud for et halvt år siden. Der stod vi ret alene. Imod alle odds er vi kommet i mål. Danmark har sikret en historisk aftale.

Det betyder, at menneskerettighederne nu får en mere balanceret og effektiv beskyttelse, end vi har i dag. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kommer til at slå hårdt ned på lande, som åbenlyst ikke overholder menneskerettigheder. Omvendt skal små sager klares i af de enkelte lande.

Menneskerettighederne er helt centrale i arbejdet hen mod en verdensbefolkning i frihed og demokrati. Derfor skal de store og principielle spørgsmål også afgøres af menneskerettighedsdomstolen. Men det kræver, at de lande som er længst fremme på området, ikke mister tilliden til rettighederne. Og det gør de, hvis domstolen i Strasbourg blander sig i for meget.

Jeg er glad og stolt over, at det er Danmark, der har presset på for denne forandring. Det viser, at vi kan, hvis vi vil. Og det viser, at menneskerettighederne ikke behøver stå i modsætning til national selvbestemmelse i de frie demokratier – heller ikke i Danmark. For regeringens vedkommende er vi også kommet i mål med ønsket om at bruge det danske formandskab for Europarådet til at reformere menneskerettighederne.

Som justitsminister og som del af regeringen i Danmark er det en rigtig god fredag.