Politik

Vred Dennis Kristensen før afgørende forhandlinger: - Det her er afgjort på forhånd

Ifølge KL er hele den danske model i fare, og FOA-formanden føler sig på dagen, hvor overenskomstforhandlinger genoptages, i den grad trådt på.

- Jeg blev simpelthen så vred.

Sådan lyder det fra formanden for Fagforbundet FOA, Dennis Kristensten, efter en udtalelse fra direktøren for Kommunernes Landsforening (KL), Kristian Wendelboe.

KL-direktøren mener nemlig ifølge Politiken, at hele den danske model – med for eksempel muligheden for at strejke og lockoute, hvor arbejdsgiverne udelukker lønmodtagerne fra at arbejde – er i fare, hvis overenskomstforhandlingerne ender i en storkonflikt.

- Det her er afgjort på forhånd

Det sker på dagen, hvor overenskomstforhandlingerne bliver genoptaget i forligsinstitutionen.

- (Og så) kommer vi ud til et budskab om, at der ikke er nogen grund til at møde op. Det her er afgjort på forhånd – de vil ingenting. Det her handler om at få politikerne på Christiansborg på banen. Jeg er simpelthen rasende, siger Dennis Kristensen til TV 2.

Han mener, at KL – med meldingen om, at politikerne kan ende med at afskaffe den danske model – i virkeligheden siger, at man vil begrænse eller afskaffe muligheden for en strejke eller en lockout.

Hvad er det fornuftige alternativ?

Til TV 2 siger Kristian Wendelboe, at det danske arbejdsmarked siden 2008 har været i "krigslignende tilstande".

Ifølge Kristian Wendelboe, direktør i Kommunernes Landsforening, må al snak om den danske model nu stoppe - ellers kommer selve modellen i fare. Video: Natali Braagaard

- Vi siger ikke, at hele modellen skal laves om. Og vi arbejder benhårdt på at få en forhandlet løsning. Men nu må den snak om den danske model simpelthen stoppe, for den er farlig for modellen, siger Kristian Wendelboe.

Han fremhæver, at han ikke har hørt "et fornuftigt alternativ" for de mange fagforeningsmænd, som ifølge ham har kritiseret modellen.

- Denne her gang har vi set en retorik fra de faglige organisationers side, hvor de har kaldt på Folketinget, og som hele tiden har rejst tvivl om den danske model (…) Det er en meget farlig diskussion at tage, når man ikke har noget svar.

- Jeg er våd op og ned ad ryggen

Dennis Kristensen fremhæver, at der ikke er nogen statistisk grund til at påstå, at den danske model bryder sammen, hvis man ikke kan nå til enighed. For hvis man ser bort fra lærernes konflikt i 2013 – der ifølge Dennis Kristensen ikke havde noget med en reel overenskomstforhandling at gøre – var der en konflikt i 2008. Og før det i 1999.

Forhandlinger om OK18

  1. Aftale på statens område

   De sidste brikker faldt på plads, da forhandlerne i Forligsinstitutionen også kunne præsentere et forlig på det statslige område.

   Hvis ellers parterne stemmer ja til forligsteksterne, så er konflikterne på det offentlige område endeligt afblæst.

  2. Aftale for hele det regionale område

   Tre dage efter parterne indgik en delaftale for nogle faggrupper hos regionerne, lander forhandlerne en aftale for alle 120.000 ansatte på det regionale område.

   Dermed er en konflikt på landets sygehuse afværget.

    

  3. Aftale på det kommunale område

   Det første af de tre hovedområder - kommunerne, regionerne og staten - falder helt på plads med en aftale på det kommunale område.

   Aftalen indeholder IKKE en aftale om lærernes arbejdstid, sådan somlønmodtagerne havde krævet.

   I stedet bliver parterne enige om, at en kommissionen  skal nedsættes for at se på problemet.

  4. Delaftale hos regionerne

   Den første aftale falder på plads i Forligsinstitutionen. Det er en delaftale på det regionale område for 46.000 medarbejdere. Det er blandt andet FOA's medlemmer, mens læger og sygeplejersker stadig står udenfor.

  5. Konflikten udskydes for anden gang

   Forligsmand Mette Christensen udsætter konflikten med to uger mere.

   Dermed kan en evt. strejke først bryde ud den 6. maj og en evt. lockout først den 12. maj.

  6. Forhandlingerne i Forligsinstitutionen genoptages

   På dagen, hvor forhandlingerne i Forligsinstitutionen med mægler Mette Christensen genoptages, efter en varslet konflikt blev udskudt, skændes parterne højlydt.

   Ifølge formanden for Kommunernes Landsforening, Kristian Wendelboe, er hele den danske model - med mulighed for en strejke og en lockout - i fare, hvis parterne ikke når til enighed. Den udmelding gør formanden for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen, rasende.

  7. Forligsmand udskyder konflikt

   Forligsmanden Mette Christensen, der af Forligsinstitutionen er udpeget til at mægle i konflikten, beslutter at udsætte de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked.

   Det betyder, at den varslede strejke og lockout kan træde i kraft den 22. april og 28. april, hvis parterne ikke når til enighed.

   Hvis Forligsinstitutionen melder, at det er umuligt at opnå et resultat, kan konflikten starte fem dage senere. Og så vil strejke og lockout begynde samtidig.

   Forligsmanden kan også for sidste gang vælge at udskyde konflikten yderligere i 14 dage.

  8. Varsling af lockout

   Staten, regioner og kommunerne varsler hver for sig lockout i staten startende den 10. april.

   Ved lockout bliver lønmodtagere af deres arbejdsgivere udelukket for at kunne komme på arbejde.

  9. Varsling af strejke

   Lønmodtagerne varsler strejke den 4. april 2018, efter parterne den 1. marts var til møde i Forligsinstitutionen.

  10. Forligsmand skal mægle

   Klokken 23.59 løber tiden ud for forhandlingerne om en ny overenskomst for de offentligt ansatte.

   Derfor overgår forhandlingerne ved midnat mellem den 28. og 29. februar til Forligsinstitutionen og forligsmand Mette Christensen, der skal forsøge at mægle mellem de stridende parter.

  11. Krav sendt til minister

   Lønmodtagerorganisationerne fremsender deres overenskomstkrav til Moderniseringstyrelsen – og de statslige arbejdsgivere kvitterer med deres modkrav.

   Samtidig sætter fagforeningerne forhandlingerne på standby for de 180.000 ansatte i staten, indtil der kommer skub i forhandlinger om lærernes arbejdstid.

  12. OK18 bliver skudt i gang

   Der bliver udvekslet krav på kommunernes og regionernes område, og de offentlige overenskomstforhandlinger (OK18) er dermed skudt i gang.

Ifølge Dennis Kristensen har arbejdsgiverne i kommunerne, regionerne og i staten med deres lockoutvarsel, der kom som reaktion på arbejdstagernes varsel om strejke blandt 10 procent af de ansatte, spekuleret i at få forhandlingerne afbrudt af et lovindgreb.

- Og nu kommer de guddødeme fra KL oveni og siger, at det også vil betyde, at vi vil få fjernet vores mulighed for at slås – vi vil komme til at opleve, at vi ikke har noget kampvåben eller et meget begrænset kampvåben. Det er simpelthen, at... ja, op og ned ad ryggen. Og så skal man ikke sige mere. Jeg er våd op og ned ad ryggen, siger Dennis Kristensen.

- Nogen er blevet beruset af brandtalerne

Den udlægning kalder Kristian Wendelboe forkert.

Han mener, at arbejdsgiverne i stedet som en slags solidaritet har nedskaleret den varslede konflikt fra arbejdstagerne og bredt den ud til hele landet. Han henviser til dét, som innovationsminister Sophie Løhde (V) – der er chefforhandler på statens vegne – tidligere har kaldt en bevidst spekulation fra lønmodtagernes side i, hvor en strejke vil gøre mest ondt.

- Retorikken og trusselsniveauet er denne gang kørt alt for højt op. Og jeg tror, at nogen er blevet lidt beruset af opbakningen og brandtalerne. Jeg siger bare grundlæggende: Pas nu på. Der sidder nogle folketingspolitikere og følger med, tror jeg, siger Kristian Wendelboe.

Den danske model er under pres

Ifølge Henny Christensen, der er journalist på avisen.dk, er Danmark lige nu vidne til en ”højdramatisk slutspil i nogle meget langvarige og komplekse overenskomstforhandlinger".

Når Kristian Wendelboe på dagen, hvor forhandlingerne genoptages i forligsinstitutionen, kommer med denne udmelding, er det ifølge Henny Christensen for at lægge et pres på fagbevægelsen.

Hun fremhæver blandt andet Kristian Wendelboes argumentation, i forhold til at arbejdsgivernes varslede lockout er en nedtrapning af lønmodtagernes strejkevarsel.

- Jeg tror nu nok, at danskerne vil mærke, hvis der er 200.000 lockoutede kommunalt ansatte, som ikke møder op på deres job.

Henny Christensen understreger dog samtidig, at der er en pointe i, at den danske model er under pres på det offentlige område – en pointe, der også er blevet rejst af faglige ledere, forklarer hun.

Argumenterne

Baggrunden for det omfattende strejkevarsel er blandt andet påstanden, at økonomien har det godt i Danmark, men at arbejdsgiverne alligevel afviser at forbedre offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår ved overenskomstforhandlingerne.

Overenskomstforhandlingerne 2018

OK18 gælder for 745.000 ansatte hos staten, regionerne og kommunerne, der skal have en ny overenskomst, sandsynligvis for de næste tre år.

I løbet af efteråret har parterne formuleret deres krav til overenskomsten. 

Siden nytår har parterne mødtes og udvekslet krav.

Parterne er ikke blevet enige og sagen er nu endt i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden skal formulere et mæglingsforslag.

Hvis én af parterne forkaster dette forslag, kan det ende i strejke eller lockout.

Et argument, som arbejdsgiverne er lodret uenige i.

Her hedder modargumentet, at de offentligt ansatte i en årrække har fået for meget i løn i forhold til de privatansatte.

Samtidig er der uenig om lærernes arbejdstidsregler og retten til betalt frokost.

Overenskomstforhandlingerne for de 750.000 ansatte i stat, regioner og kommuner er endt i Forligsinstitutionen, hvor forligsmand Mette Christensen skal se, om det er muligt at finde frem til en løsning.

Arbejdsgivernes varsel om lockout skulle oprindeligt være trådt i kraft tirsdag den 10. april, men forligsmanden udskød konflikten – og dermed strejken og lockouten – til henholdsvis den 22. og 28. april.

Forligsinstitutionen kan vælge at udskyde en konflikt en sidste gang.