Politik

FDM frygter for to millioner biler, men nordmænd er glade for billigt alternativ til FM-radioen

I FDM kender de godt til de norske erfaringer, men det får ikke de danske bilejeres organisation til at slække på kritikken.

Stilhed i bilen eller en forholdsvis stor ekstraregning til bilisterne.

Det frygter FDM kan blive resultatet af regeringens planer om at slukke for FM-signalet. Men i Norge, hvor det landsdækkende FM-signal forsvandt sidste år, er det ikke gået så galt som frygtet.

Sådan lyder det fra Norges svar på FDM, NAF, efter regeringen i sit medieudspil torsdag lagde op til at slukke det danske FM-signal senest i 2021.

Nils Sødal, der er kommunikationsrådgiver i NAF, siger til TV 2, at en del nordmænd – inklusiv ham selv – har fundet et alternativ til en fast installation af den digitale DAB-radio, som i Danmark koster omkring 5000 kroner inklusiv montering.

Her er det gået meget bedre, end vi frygtede, og folk tilpasser sig jo

Nils Sødal

Løsningen består i at streame digital radio på mobiltelefonen og tilslutte det til bilens lydanlæg via et AUX-stik (ledning fra telefon til bilens lydanlæg) eller Bluetooth.

På den måde kan nordmændene fortsat høre radio, selvom bilens indbyggede FM-radio ikke længere kan bruges til noget.

- Vi har selv testet det, og det fungerer rigtig godt, men man skal tænke på trafiksikkerheden. Man kan ikke sidde og skifte kanaler, mens man kører, siger Nils Sødal til TV 2.

Meget bedre end frygtet

Ifølge NAF er der omkring 1,5 million norske personbiler, der ikke har installeret DAB-radio i bilen. Det er over halvdelen af de alt 2,6 millioner personbiler i landet.

Hvor mange der har valgt løsningen med streaming fra mobiltelefonen, har NAF ikke præcise tal for, men Nils Sødals vurdering er, at en del gør det.

Han forklarer, at også forholdsvis gamle biler har en AUX-indgang, og derfor har mange mulighed for at få mobilens radio ud gennem højttalerne.

I NAF frygtede de ligesom FDM, at et slukket FM-signal ville være til stor gene for bilejerne, men de omkring to millioner bilejere i Danmark med FM-radio behøver som udgangspunkt ikke være så nervøse, siger Nils Sødal.

- Her er det gået meget bedre, end vi frygtede, og folk tilpasser sig jo. Det kan dog være en udfordring, at trafikmeldingerne over radioen ikke når ud til så mange, siger han.

FDM: Det er ikke en super løsning

Hos FDM er afdelingschef Torben Kudsk bekendt med de norske erfaringer. Det får ham dog ikke til at skrue ned for kritikken.

Torsdag sagde han til TV 2, at der kan vente en ekstraregning på samlet 10 milliarder kroner til de to millioner danske biler uden DAB-radio.

Det er godt at høre, at man kan finde nogle løsninger, men det kan desværre ikke kopieres til Danmark

Torben Kudsk, FDM

På trods af erfaringerne fra Norge fastholder han, at det er en dårlig idé at slukke for FM-signalet i senest 2021. Det er der flere årsager til.

Torben Kudsk fremhæver først og fremmest, at ”cowboy-løsningen” med at streame digital radio via mobilen vil påføre de bilister, som ikke har fri data i deres mobilabonnement, en ekstraregning.

- Det kan lade sig gøre, men det er ikke en super god løsning, siger Torben Kudsk til TV 2.

Det er også mulig at købe en DAB-adapter til bilen, som får strøm via cigarettænderen. Sådan en kan koste under 1000 kroner, men ifølge FDM skal der klistres en antenne i forruden, og det mener Torben Kudsk ikke er optimalt.

Billigere ekstraudstyr i Norge

Hans anden anke går på, at det ikke er muligt at lave en direkte sammenligning mellem forholdene i Norge og Danmark.

I vores skandinaviske broderland er der næsten én million biler, som har indbygget DAB-radio i bilen, men i Danmark er tallet væsentligt lavere.

Det skyldes ifølge FDM, at det i Norge er langt mere attraktivt at købe nye biler med ekstraudstyr som eksempelvis end DAB-radio.

Det vil være en halsløs gerning at stille de danskere, der kun har FM-båndet, i sådan en situation

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti

Torben Kudsk nævner, at de norske bilkøbere betaler afgift efter bilens vægt, og hvor meget den forurener, mens den danske afgift er værdibaseret. Det betyder, at ekstraudstyr i Danmark også bliver regnet med ind i bilens værdi, og det får prisen til at stige.

- Det er derfor, at vi også i dag ser mange nye biler, som ikke har DAB-radio i Danmark. I Norge har bilerne meget bedre udstyr, siger Torben Kudsk, der opfordrer til at afgiftsfritage bilradioer.

Han tror ikke, at overgangen til digital radio vil gå nær så godt i Danmark som i Norge.

- Det er nogle helt andre biler, vi kører i. De har dårligere udstyr. Det er godt at høre, at man kan finde nogle løsninger, men det kan desværre ikke kopieres til Danmark.

DF afviser at slukke signalet

Regeringens argument for at slukke for FM-signalet i senest 2021 er, at det vil fremskynde overgangen til digital radio.

Det vil ifølge kulturminister Mette Bock (LA) betyde, at danskerne får et større radioudbud med bedre indhold.

Det er allerede aftalt politisk at slukke for FM-signalet, når halvdelen af radiolytningen er digital, men regeringen ønsker altså at slukke for signalet i 2021 uafhængigt af det. I dag udgør den digitale radiolytning ifølge Kantar Gallup dog kun 31 procent.

Derfor er Dansk Folkeparti imod regeringens planer, og støttepartiet vil i de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig ”sætte hælene i” over for regeringen.

- Det vil være en halsløs gerning at stille de danskere, der kun har FM-båndet, i sådan en situation. Det gælder ikke mindst i bilerne, hvor mange vil stå i en rigtig vanskelig situation, siger Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti, til TV 2.

Regeringen skal i den kommende tid forhandle mod Folketingets øvrige partier. Det nye medieforlig skal gælde fra 2019 til 2023.

Overblik: Hovedpunkter i regeringens medieudspil

 1. Radio24syv beskæres med en tredjedel

  Radio24syv skæres ned med en tredjedel, når radiokanalen genudbydes. Den nuværende sendetilladelse udløber ved udgangen af oktober 2019. En kommende ejer får mulighed for reklameindtægter, sådan er det ikke i dag.

 2. Dele af TV 2 sættes til salg

  40 procent af TV 2 skal sættes til salg. I dag er TV 2 en statsejet public service-station.

 3. TV 2-regionerne skal spare

  TV 2-regionerne skal spare to procent om året de næste fem år. Det er ikke første gang, de otte regionale tv-stationer er blevet pålagt sparekrav. I 2015 skulle de spare to procent.

 4. Public service-pulje udvides

  I dag er der en såkaldt public service-pulje, hvor ikke-licens-finansierede medievirksomheder kan søge til produktion af dansk tv-drama, tv-dokumentar og børne- og ungdomsprogrammer. Der er 35 millioner kroner i puljen årligt.

  Det beløb vil regeringen hæve gradvist frem mod 2022, så der sidst i aftaleperioden er cirka 220 millioner kroner årligt.

  Fremover vil alle platforme (dog ikke print) med audiovisuelt indhold kunne få støtte. Foruden drama, dokumentar og børne- og ungdomsprogrammer vil dansk kulturindhold i fremtiden også kunne få støtte. Ansøgerne skal selv bidrage med mindst 50 procent af produktionsomkostningerne.

  DR kan fortsat ikke søge om midler fra puljen.

 5. DR mister to tv-kanaler

  DR skal skære to af de nuværende seks tv-kanaler væk.

 6. Ny tv-kanal i udbud

  Der skal sættes en ny tv-kanal i udbud, der skal indeholde kultur, oplysning og musik.

 7. Ny radio-kanal i udbud

  Der skal sættes en ny digital radiokanal med klassisk musik i udbud.

 8. Ophæver forpligtelse til at købe dansk film

  DR's og TV 2s nuværende forpligtelse til at købe dansk film ophæves. Samtidig øges den øvrige filmstøtte med i alt 120 millioner kroner årligt.

 9. Digitale medier fritages for moms

  Regeringen vil reagere på det, den ser som en skævvridning af mediemarkedet. Derfor vil den fritage digitale medier fra moms. Iværksætterstøtten for nye trykte og elektroniske medier øges desuden for at bidrage til udviklingen af nye formater og forretningsmodeller.

   

 10. DR skal stille produktioner til rådighed for andre medier

  Alle DR's digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne inden aftaleperiodens udløb. DR skal også stille DR-egenproduktioner, som DR ikke selv anvender eller aktuelt planlægger at anvende, til rådighed for andres medieplatforme mod betaling, lyder det i udspillet.

   

 11. FM-radio forsvinder

  Senest i 2021 vil der blive slukket for FM-signalet, så der kun er digitale (DAB) kanaler. I Norge er der allerede slukket for FM-signalet.

 12. Støtte til lokalmedier

  Der etableres en pulje med henblik på støtte til distrikts- og ugeaviser på grund af mediernes betydning for nyhedsformidlingen i de lokale områder.