Politik

To millioner biler i Danmark bliver berørt, hvis FM-signal slukkes, siger FDM

Ifølge FDM vil det koste omkring 5000 kroner at få skiftet FM-radioen ud med en DAB-radio i bilen. Dansk Folkeparti afviser regeringens planer.

Det kommer til at gå ud over rigtig mange danske bilejere, hvis regeringens planer om at slukke FM-signalet senest i 2021 bliver en realitet.

Sådan lyder det fra FDM, efter regering torsdag har præsenteret sit medieudspil.

- Det vil kaste bilejerne ud i radiotavshed og efterlade dem med en milliardregning. Det er vi meget imod, siger Torben Kudsk, der er afdelingschef i FDM, til TV 2.

Omkring 5000 kroner per bil

Ifølge FDM er der mere end to millioner personbiler i Danmark med FM-radio. Hvis de vil undgå stilhed under køreturen, kan de fra 2021 blive tvunget til at investere i en digital DAB-radio til bilen. Men sådan én er dyr, lyder det.

- Det vil være halsløs gerning at stille de danskere, der kun har FM-båndet, i sådan en situation

Peter Skaarup, DF

Torben Kudsk forklarer, at en DAB-løsning inklusiv montering vil koste omkring 5000 kroner. Og det får ham til at konkludere, at regningen for to millioner personbiler samlet kan løbe op i 10 milliarder kroner.

Han fremhæver også, at radioen er meget andet end underholdning, og derfor advarer han imod at gøre køreturen lydløs.

- Vi synes, bilradioens meget vigtige rolle bliver negligeret. Vi har rigtig stor værdi af trafikradioen, som både kan være med til at mindske trængslen og øge trafiksikkerheden, siger Torben Kudsk.

DF afviser at slukke signalet

Hos Dansk Folkeparti mener gruppeformand Peter Skaarup heller ikke, det er en god idé at slukke for FM-signalet.

Han henviser til, at der i forvejen er en aftale om, at FM-signalet kan slukkes inden for en periode på to år. Men det gælder først, når mindst halvdelen af radiolytningen er digital, og der er vi endnu ikke.

Tal fra Kantar Gallup viser, at 31 procent af radiolytningen i første kvartal af 2018 var digital. Derfor har Dansk Folkeparti i de kommende forhandlinger tænkt sig at "sætte hælene i" over for planerne om en bagkant, der hedder 2021. 

- Det vil være en halsløs gerning at stille de danskere, der kun har FM-båndet, i sådan en situation. Det gælder ikke mindst i bilerne, hvor mange vil stå i en rigtig vanskelig situation, siger Peter Skaarup til TV 2.

- Det var noget andet, hvis det digitale var fuldt integreret, og man alle steder havde andre muligheder, men det har man jo ikke. Det er en god mulighed for danskerne at have FM-båndet, og der er jo også mange pensionister, der ikke er kommet med i den internetbaserede tidsalder, som vil blive stillet ringe. Det synes vi ikke, vi kan være bekendt.

Kulturminister: En succes i Norge

Det har ikke været muligt for TV 2 at få en kommentar fra kulturminister Mette Bock (LA). I forbindelse med præsentationen af medieudspillet sagde hun, at en slukning af FM-signalet skal fremskynde overgangen til digital radio.

Det vil ifølge kulturministeren betyde, at danskerne får et større radioudbud med bedre indhold.

- Det har de gjort i Norge med meget stor succes, lød det fra Mette Bock på pressemødet.

Den udlægning er FDM dog uenig i.

Nordmændene slukkede for de landsdækkende stationers FM-signal i begyndelsen af 2017, men det har ifølge Torben Kudsk betydet, at mange bilister i dag er uden radio.

Frihold radioerne fra afgift

FDM kan godt forstå, at regeringen vil gøre noget for at fremme den digitale udvikling og radioudbuddet, men afviser, at løsningen er at slukke for signalet.

I stedet peger Torben Kudsk på, at det vil være en bedre idé at genindføre den afgiftsfritagelse for bilradioer, der blev afskaffet i 2015. Det vil fremme salget af nye biler med DAB-radio, og det er tiltrængt, mener FDM.

Torben Kudsk siger, at af januars fem mest solgte biler indeholder kun én - Nissan Qashqai - DAB+ (den nyeste DAB-teknologi) som standardudstyr. 

- Det bliver mere pisk end gulerod i regeringens udspil. Og det er den forkerte vej, når man gerne vil fremme en ny teknologi. Det ville hjælpe at friholde digital radiolytning i biler for registreringsafgiften, siger Torben Kudsk.

Regeringen skal i den kommende tid forhandle mod Folketingets øvrige partier. Det nye medieforlig skal gælde fra 2019 til 2023.

Overblik: Hovedpunkter i regeringens medieudspil

 1. Radio24syv beskæres med en tredjedel

  Radio24syv skæres ned med en tredjedel, når radiokanalen genudbydes. Den nuværende sendetilladelse udløber ved udgangen af oktober 2019. En kommende ejer får mulighed for reklameindtægter, sådan er det ikke i dag.

 2. Dele af TV 2 sættes til salg

  40 procent af TV 2 skal sættes til salg. I dag er TV 2 en statsejet public service-station.

 3. TV 2-regionerne skal spare

  TV 2-regionerne skal spare to procent om året de næste fem år. Det er ikke første gang, de otte regionale tv-stationer er blevet pålagt sparekrav. I 2015 skulle de spare to procent.

 4. Public service-pulje udvides

  I dag er der en såkaldt public service-pulje, hvor ikke-licens-finansierede medievirksomheder kan søge til produktion af dansk tv-drama, tv-dokumentar og børne- og ungdomsprogrammer. Der er 35 millioner kroner i puljen årligt.

  Det beløb vil regeringen hæve gradvist frem mod 2022, så der sidst i aftaleperioden er cirka 220 millioner kroner årligt.

  Fremover vil alle platforme (dog ikke print) med audiovisuelt indhold kunne få støtte. Foruden drama, dokumentar og børne- og ungdomsprogrammer vil dansk kulturindhold i fremtiden også kunne få støtte. Ansøgerne skal selv bidrage med mindst 50 procent af produktionsomkostningerne.

  DR kan fortsat ikke søge om midler fra puljen.

 5. DR mister to tv-kanaler

  DR skal skære to af de nuværende seks tv-kanaler væk.

 6. Ny tv-kanal i udbud

  Der skal sættes en ny tv-kanal i udbud, der skal indeholde kultur, oplysning og musik.

 7. Ny radio-kanal i udbud

  Der skal sættes en ny digital radiokanal med klassisk musik i udbud.

 8. Ophæver forpligtelse til at købe dansk film

  DR's og TV 2s nuværende forpligtelse til at købe dansk film ophæves. Samtidig øges den øvrige filmstøtte med i alt 120 millioner kroner årligt.

 9. Digitale medier fritages for moms

  Regeringen vil reagere på det, den ser som en skævvridning af mediemarkedet. Derfor vil den fritage digitale medier fra moms. Iværksætterstøtten for nye trykte og elektroniske medier øges desuden for at bidrage til udviklingen af nye formater og forretningsmodeller.

   

 10. DR skal stille produktioner til rådighed for andre medier

  Alle DR's digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne inden aftaleperiodens udløb. DR skal også stille DR-egenproduktioner, som DR ikke selv anvender eller aktuelt planlægger at anvende, til rådighed for andres medieplatforme mod betaling, lyder det i udspillet.

   

 11. FM-radio forsvinder

  Senest i 2021 vil der blive slukket for FM-signalet, så der kun er digitale (DAB) kanaler. I Norge er der allerede slukket for FM-signalet.

 12. Støtte til lokalmedier

  Der etableres en pulje med henblik på støtte til distrikts- og ugeaviser på grund af mediernes betydning for nyhedsformidlingen i de lokale områder.