Politik

Overblik: Her er hovedpunkterne i regeringens medieudspil

Regeringen præsenterede torsdag sit bud på, hvordan fremtidens danske medielandskab skal forandres. Få overblikket her.

Besparelser på Radio24syv, færre DR-kanaler og en ny tv-kanal med kultur og musik.

Sådan lyder nogle af hovedpunkterne i det medieudspil, regeringen torsdag har præsenteret. Det nye medieforllig skal løbe fra 2019 til 2023.

Kulturminister Mette Bock (LA) fortæller, at regeringen med sit medieudspil vil sikre fire "vigtige balancer".

 - Der er behov for, at vi får taget nogle dybe spadestik i forhold til hvor hurtigt medierne udvikler sig, siger Mette Bock.

Konkret drejer de fire balancer sig om: 

 • Balancen mellem den ældre og yngre generations medieforbrug
 • Balancen mellem statsejede og private medier
 • Balancen mellem gamle og nye medier
 • Balancen mellem landsdækkende og lokale samt regionale medier.

Få det fulde overblik her.

Overblik: Hovedpunkter i regeringens medieudspil

 1. Radio24syv beskæres med en tredjedel

  Radio24syv skæres ned med en tredjedel, når radiokanalen genudbydes. Den nuværende sendetilladelse udløber ved udgangen af oktober 2019. En kommende ejer får mulighed for reklameindtægter, sådan er det ikke i dag.

 2. Dele af TV 2 sættes til salg

  40 procent af TV 2 skal sættes til salg. I dag er TV 2 en statsejet public service-station.

 3. TV 2-regionerne skal spare

  TV 2-regionerne skal spare to procent om året de næste fem år. Det er ikke første gang, de otte regionale tv-stationer er blevet pålagt sparekrav. I 2015 skulle de spare to procent.

 4. Public service-pulje udvides

  I dag er der en såkaldt public service-pulje, hvor ikke-licens-finansierede medievirksomheder kan søge til produktion af dansk tv-drama, tv-dokumentar og børne- og ungdomsprogrammer. Der er 35 millioner kroner i puljen årligt.

  Det beløb vil regeringen hæve gradvist frem mod 2022, så der sidst i aftaleperioden er cirka 220 millioner kroner årligt.

  Fremover vil alle platforme (dog ikke print) med audiovisuelt indhold kunne få støtte. Foruden drama, dokumentar og børne- og ungdomsprogrammer vil dansk kulturindhold i fremtiden også kunne få støtte. Ansøgerne skal selv bidrage med mindst 50 procent af produktionsomkostningerne.

  DR kan fortsat ikke søge om midler fra puljen.

 5. DR mister to tv-kanaler

  DR skal skære to af de nuværende seks tv-kanaler væk.

 6. Ny tv-kanal i udbud

  Der skal sættes en ny tv-kanal i udbud, der skal indeholde kultur, oplysning og musik.

 7. Ny radio-kanal i udbud

  Der skal sættes en ny digital radiokanal med klassisk musik i udbud.

 8. Ophæver forpligtelse til at købe dansk film

  DR's og TV 2s nuværende forpligtelse til at købe dansk film ophæves. Samtidig øges den øvrige filmstøtte med i alt 120 millioner kroner årligt.

 9. Digitale medier fritages for moms

  Regeringen vil reagere på det, den ser som en skævvridning af mediemarkedet. Derfor vil den fritage digitale medier fra moms. Iværksætterstøtten for nye trykte og elektroniske medier øges desuden for at bidrage til udviklingen af nye formater og forretningsmodeller.

   

 10. DR skal stille produktioner til rådighed for andre medier

  Alle DR's digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne inden aftaleperiodens udløb. DR skal også stille DR-egenproduktioner, som DR ikke selv anvender eller aktuelt planlægger at anvende, til rådighed for andres medieplatforme mod betaling, lyder det i udspillet.

   

 11. FM-radio forsvinder

  Senest i 2021 vil der blive slukket for FM-signalet, så der kun er digitale (DAB) kanaler. I Norge er der allerede slukket for FM-signalet.

 12. Støtte til lokalmedier

  Der etableres en pulje med henblik på støtte til distrikts- og ugeaviser på grund af mediernes betydning for nyhedsformidlingen i de lokale områder.

Mediestøtten falder

Udspillet er allerede blevet kritiseret for at skære markant i både DR og Radio24syv. Dele af kritikken går på, at det vil gå ud over dansk produceret indhold.

Kulturminister Mette Bock medgiver, at den samlede mediestøtte vil falde, men det er ikke ens betydende med dårligere eller mindre public service-indhold, siger hun.

- Hvis man giver mere fleksible muligheder for at tjene penge på reklamer og for at sende musik og genudsendelser, er det et spørgsmål om indhold, mere end det er et spørgsmål om, hvor mange kroner, der tilflyder.

Her kan du læse nogle af reaktionerne på regeringens udspil.

Læs alle reaktionerne på medieudspillet her

Regeringen fremlægger torsdag sit medieudspil med millionbesparelser. Mosaikken bliver løbende opdateret.

Dansk Folkeparti

Medieordfører Morten Martinus, Dansk Folkeparti

- Vi synes, det lyder meget, meget voldsomt at spare en tredjedel på Radio24syv. Vi har jo gennem de sidste år pralet med, at vi får rigtig meget radio for billige penge, når det drejer sig om Radio24syv – det har jeg også hørt flere politikere i regeringspartierne udtale sig om.

- Vi ønsker at styrke de regionale og lokale medier. Så det er stik modsat dét, vi vil i Dansk Folkeparti, siger Morten Marinus.

- Så det ser ud til, at det bliver nogle hårde forhandlinger, vi skal i gang med. Men vi er klar. Vi har ventet i over halvandet år, siger han.

Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen / Ritzau Scanpix

Det Radikale Venstre

Medieordfører Zenia Stampe, Det Radikale Venstre

- Jeg bliver lidt bange for, at vi både får mindre journalistik, men også at det bliver sværere at finde for danskerne, fordi det bliver spredt ud på så mange forskellige stationer.

- Der er rigtig mange efterhånden, som skal lave public service, TV 2, DR, TV 2 Regioner, Radio24syv, to nye stationer og en public service-pulje. Det bliver rigtig svært at navigere i efterhånden.

- Den frie presse er jo den, der kontrollerer os – det er i øvrigt også den, som beskæftiger sig med dansk kultur og sørger for, at vi har noget at samles om. Det er helt fundamentalt for vores demokrati og samfund.

- Det er meget problematisk, når det er politikere, der skærer i den presse eller den instans, der skal kontrollere os.

- I en situation, hvor de sociale medier får mere og mere indflydelse – også på et problematisk grundlag – så er det ekstremt vigtigt, at man holder fast i en uafhængig presse, og at man investerer i, at der går journalister rundt og kigger os over skulderen.

Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

SF

Medieordfører Jacob Mark, SF

- Problemet er, at man skærer på vores public service over en bred kam.

- Alternativet er, at der kommer flere reklamer, og at de kommercielle og sociale medier vil fylde mere, og at der vil være mere fake news. Det er en forkert udvikling.

- Jeg er bange for, at public service-puljen bliver et bureaukratisk monster, hvor politikerne kan sidde med deres hænder og bestemme, hvad der skal støttes.

- I en tid hvor Facebook, Google, Amazon og fake news fylder rigtig meget, er det en forkert vej at skære på public service.

Foto: Emil Hougaard / Scanpix Denmark

Alternativet

Medieordfører Rasmus Nordqvist, Alternativet

- Man skærer massivt ned på public service i en tid, hvor vi har behov for at styrke det.

- Vi lever i en meget mere fragmenteret medieverden i dag, end vi gjorde for 20 år siden – vi har behov for medier, der er troværdige, og som samler os som samfund og demokrati.

- Med over en halv milliard i besparelser, så er det massiv nedskæring på public service – det kan mærkes, det kan ses, og det kan høres, for det gør, at vi har mindre dansk indhold.

- Kulturministeren sagde, at hun ville se på indhold først, så hvem der kunne lave det og til sidst finansiering. Det virker, som om at hun er kommet til at vende den proces på hovedet.

Foto: Ida Marie Odgaard / Scanpix Denmark

Radio24Syv

Kanalchef Jørgen Ramskov, Radio24syv

- Alt andet lige vil der være en tredjedel af årets timer, hvor vi ikke vil sende radio. Det vil være en radikal anderledes radio, end vi laver i dag. Vi klynker ikke, for vi er vant til at lave meget radio for meget få penge, men 33 procent over fem år er jo halvanden gang så meget som den kæmpe nedskæring, DR kom ud for.

- Den type radio, vi laver i dag, med de mange, mange krav, der stilles til os, er helt umulig at opretholde, hvis vi skal skære 33 procent. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ville kunne lave radio for.

- Jeg er lidt overrasket over modellen med reklamer, for en blanding af reklamer og licens har jo tidligere gjort lidt ondt på TV 2.

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Dansk Journalistforbund

Lars Werge, formand Dansk Journalistforbund

- Min umiddelbare reaktion er bestyrtelse. Jeg er overrasket over, at man vælger - for at sige det rent ud - at skære ned på dansk indhold i medierne, skære ned på de stærke institutioner, man har, og skabe usikkerhed omkring andre institutioner. Her tænker jeg selvfølgelig på TV 2.

- Konteksten er, at der gennem mange år har været en udvikling, hvor de traditionelle, stærke, private medier har styrtblødt for at sige det rent ud. 

- Man kan ikke sige, at man skærer i public service og den type indhold og samtidig sige, at det betyder, at de private medier får det tilsvarende bedre. For den sammenhæng findes ikke.

- Hvis man tror på, at public service-medier og en danskstøttet medieindustri skal have støtte, fordi Danmark er et lille sprogområde, og medieindustrien er med til at skabe en forståelse mellem og på tværs af generationer, så skal man støtte den og ikke skære den ned.

- Pluralismen i den danske medieindustri lider nød på grund af det her, fordi det vil blive et mere entydigt og multinationalt præget billede.

Foto: TV 2

Medie-forsker

Medieforsker Søren Søndergaard, Københavns Universitet

- Mit indtryk er, at der er tale om en meget kraftig beskæring af public service-medievirksomheden her til lands. (...) Det modsvares ikke af, at public service-puljen udvides i forhold til det nuværende.

- I et lille land som Danmark vil man ikke kunne have det alsidige og brede udbud, som vi har i dag, medmindre der er en offentlig regulering og offentlige penge i det. Det kan lade sig gøre i meget store lande.

- Et dansk medieindhold, hvor man taler dansk, med danske aktører, dansk kultur og en dansk politisk virkelighed, er afgørende vigtigt for en demokratisk nation at have. Det kan nok så mange amerikanske streamingstjenester og sociale medier ikke erstatte.

- Se nøgernt på det: Hvis man vil have et bolværk mod den stærke udenlandske dominans, så vil stærke public service-medier nok være det bedste svar, man kan give. Men der er mange interesser på spil, når det gælder mediepolitik.

Foto: TV 2

Landdistrikternes Fællesråd

Formand Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd har en klar forventning om, at partierne, der skal være med til at forhandle regeringens medieforlig på plads, vil fjerne krav om besparelser på to procent om året over fem år for TV 2-regionerne.

- Det er på ingen måde noget, vi kan acceptere. Det vil ramme den regionale tv og den regionale nyhedsdækning hårdt, lyder det fra Steffen Damsgaard.

Foto: Simon Skipper / Scanpix Denmark

TV 2

TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup

- Udspillet fra regeringen er et vigtigt næste skridt på vej mod den aftale, der skal danne rammen om medieudviklingen i Danmark de kommende år.

- For TV 2 er det afgørende, at vi også i fremtiden er udset til at spille en central public service-rolle og dermed kan bygge videre på vores efterhånden 30-årige historie med indhold, som danskerne finder relevant og seværdigt.

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Ekstra Bladet

Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen mener, at forandringerne er tiltrængte. Alligevel er han ikke udelt begejstret for medieudspillet.

- Det er tankevækkende, at når man siger, at man vil styrke de politiske partier, så tilfører man en hel masse millioner til de politiske partier på Christiansborg. Når man vil styrke medierne generelt i Danmark, så tager man en masse millioner fra dem. Det er bundlinjen i det her udspil.

- Det er en nødvendig omfordelingsøvelse, og det er fint, at man siger, at man vil have et bredere udbud. Nu må vi jo se gennem den politiske forhandling, om man vil blande sig i en masse små detaljer. Det kan selvfølgelig godt være min bekymring.

Foto: Jens Nørgaard Larsen / ScanpixDanmark

Socialdemokratiet

Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand

Det store oppositionsparti Socialdemokratiet mener, at regeringen går for vidt med sit forslag til besparelser på offentlig støtte til dansk medieindhold:

- Det er nogle meget voldsomme forringelser af de danske medier, som regeringen lægger op til. Vi lever i en verden, hvor tingene går stærkt. Hvor der kommer rigtig meget amerikansk produceret tv fra de store giganter på nettet.

- Jeg synes faktisk, at vi har behov for at være sikre på, at vi både har en god nyhedsformidling i Danmark, men også at der bliver lavet ordentligt fjernsyn til vores børn. Regeringen går nu den modsatte vej og skærer ned på det dansksprogede.

Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Besparelser på DR og en afskaffelse af licensen

For tre uger siden landede regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, der er en forløber for torsdagens udspil. Her besluttede de blå partier:

 • At DR skal spare 20 procent over de kommende fem år. Det nuværende budget er på cirka 3,7 milliarder kroner.
 • At afskaffe licensen. Fremover bliver pengene trukket over skatten. 

Afskaffelsen af licensen som vi kender den betyder, i følge regeringen, at man som borger i Danmark vil spare penge årligt. Nedenstående grafik bygger på regeringens faktaark. 

Et udspil, der skiller sig ud

Ifølge politisk kommentator Søs Marie Serup skiller regeringens udspil sig ud fra tidligere aftaler på medieområdet.

Hun siger, at mange medieaftaler ikke har skabt det store påstyr, fordi de har været forholdsvis gennemsnitlige. Udspillet fra regeringen er dog anderledes. Det skyldes blandt andet besparelserne på DR, Radio24Syv og TV 2-regionerne, mens public service-puljen udvides.

- Man må sige, at Mette Bock har sat sig hårdt i Kulturministeriet og har haft en klar dagsorden. Hun kommer så langt, som jeg tror, det er muligt for hende at komme i forhold til en liberalisering og diversificering af mediemarkedet. Altså klassisk liberal tænkning med mangfoldighed og frie medier, siger Søs Marie Serup.

Regeringen skal nu forhandle med Folketingets øvrige partier om en aftale.

På forhånd har alle de røde partier udtrykt kritik, men Dansk Folkeparti er heller ikke klar til at sige ja til det hele. Støttepartiet er eksempelvis modstander af besparelsen på TV 2-regionerne og Radio24syv.

Mette Bock ved endnu ikke, hvem regeringen kan blive enig med.

 - Jeg synes, at det er bedst med en bred aftale. Kan det ikke lykkes, laver vi en smal aftale, siger Mette Bock.