Politik

Fædre-forening roser skilsmisseaftale

Det er særligt muligheden for at dele barnets bopælspligt, der får ros af Foreningen Far.

Når politiske aftaler indgås, er det normalt let at finde kritikere.

Men efter samtlige af Folketingets partier tirsdag er blevet enige om en ny skilsmisseaftale, står flere interesseorganisationer nærmest i kø for at rose den.

En af dem er Foreningen Far, der særligt kæmper for bedre forhold for fædre i forbindelse med skilsmisse.

- Jeg er glad både på vegne af børnene, men også hele familien. Aftalen har været lang tid undervejs, men det virker som rigtig godt politisk arbejde, siger Jesper Lohse, der er formand for Foreningen Far, til TV 2.

Glæde over at barnets bopæl kan deles

Centralt i aftalen er en forenkling af hele sagsbehandlingssystemet.

I dag kan sager om eksempelvis uenighed om børnene trække i langdrag, fordi de kan behandles ved både Statsforvaltningen og i byretten.

Men fremover bliver systemet forenklet, så der kun er én indgang, og hvor sagsbehandlingstiden forventes hurtigere og mere smidig.

Den nye indgang kaldes Familieretshuset, og her bliver sagerne inddelt i grøn, gul eller rød farve efter deres kompleksitet.

- Det er en helt rigtig model, og det er det, fordi vi gerne vil have skabt kvalitet og hastighed i det omfang, det er muligt. Og det kan vi altså kun gøre ved at have et enstrenget system, siger Jesper Lohse.

Han er også glad for, at det fremover skal være muligt for forældre at dele barnets bopæl mellem sig.

- Det er et gigantisk skridt. Ikke kun for Danmark, men også internationalt, at man nu indfører det i Danmark, siger Jesper Lohse.

Opbakning fra Børns Vilkår og Red Barnet

Foreningen Far er ikke den eneste interesseorganisation, der er tilfreds med aftalen.

- Samlet set er vi virkelig begejstrede. Aftalen løser på et vidensbaseret grundlag en række af de problemer, der er i det nuværende skilsmissesystem, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår, til Ritzau.

Jonas Kleiding Lindholm, der er generalsekretær i Red Barnet, ser også optimistisk på aftalen.

- Det er positivt, at man fremadrettet vil have fokus på hurtigt at identificere de skilsmisser, der kan være særligt belastende for de involverede børn, og at man i det hele taget vil vægte barnets ret til trivsel og beskyttelse over alle andre hensyn, siger han i en pressemeddelelse.

Peger også på udfordringer

Ifølge Børns Vilkår er der dog også elementer i aftalen, som kan give udfordringer.

Som eksempel nævner Rasmus Kjeldahl, at forældre med fælles forældremyndighed som udgangspunkt skal dele børnechecken mellem sig.

- Det er en naturlig modernisering at dele økonomien lige over. Men det kræver, at forældrene har gode aftaler om, hvem der betaler hvad. Ellers kan det give anledning til mange konflikter, hvor barnet kommer i klemme, siger Rasmus Kjeldahl.

Han mener desuden, at det er afgørende, at dommerne bliver tilstrækkeligt godt klædt på til at tale med børnene i forbindelse med skilsmissesager.

I 2017 var der 15.265 skilsmisser. Det er 11 procent færre end i 2016 og det laveste siden 2012.

Det nye skilsmissesystem træder i kraft den 1. april 2019.