Politik

BLOG: Tak til det arbejdende Danmark

BLOG: Det er en succeshistorie, når flere bliver en del af det arbejdende fællesskab og genfinder glæden ved at have et arbejde at stå op til.

Hver dag står vi op. Går på arbejde. For vores egen skyld. For vores families skyld. Men også for naboens skyld. Og i dag er en skelsættende dag. For aldrig før står så mange mennesker op og går på arbejde i Danmark. Det må og skal vi glæde os over. Ikke kun fordi, det giver flere mønter til vores fælles husholdningskasse. Men måske endnu vigtigere, fordi det også er en social landvinding.

For det er en succeshistorie, når flere bliver en del af det arbejdende fællesskab og genfinder glæden ved at have et arbejde at stå op til. Det er det for den enkelte. Det er det for de børn, der får et forbillede, der går på arbejde hver dag for at brødføde sin egen familie og bidrage til fællesskabet. Og det er det for samfundet. For når færre forsørges af fællesskabet, og når flere forsørger sig selv, så har vi råd til at bruge penge et andet sted -  fx til at tage ordentligt hånd om vores svageste og til at styrke vores kernevelfærd.

At det går så godt nu, skyldes ikke mindst de tunge beslutninger, vi traf, sidst vi sad i regering – og de tiltag vi har taget siden sidste folketingsvalg. Men det ville være forkert, hvis vi politikere tog æren for det hele. Den danske ånd har en ligeså stor finger med i spillet. For jeg føler mig overbevist om, at langt de fleste danskere sætter en dyd i at være en del af fællesskabet. Og at de danskere, der står uden for fællesskabet, hver dag kæmper en brag kamp for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal kvitteres, anerkendes og værdsættes.

Det gør mig stolt at leve i et land, hvor dét at være en del af fællesskabet vægtes højt. For når Danmark går på arbejde, så kører hjulene rundt. Så bliver der taget hånd om dem, der har brug for hjælp. Så vores børn kan blive passet. Så vores sundhedsvæsen kan blive endnu bedre.

Nu gælder det om at få de gode tider til at vare ved. Vi skal sikre, at endnu flere bliver selvforsørgende og en del af arbejdsfællesskabet. Ingen kan det hele, men alle kan noget – og alle skal have lov at prøve kræfter på arbejdsmarkedet. Og i morgen går vi på arbejde igen. Sammen. For at skabe et bedre Danmark.