BLOG: Når 44.000 færre borgere siden valget er på offentlig forsørgelse, er det ikke bare tal og statistik. Det handler om tusindvis af menneskers hverdag.

Nogle gange kan man få den tanke, at politik kun handler om problemer. Parallelsamfund, digitale sexkrænkelser og en aggressiv Putin. Alt sammen noget, der kalder på en politisk løsning. Og det er helt naturligt.

Men i dette indlæg vil jeg fokusere på noget, som ikke er et problem i disse år: dansk økonomi. Her går det nemlig rigtig godt. Siden valget er der blevet skabt 120.000 nye private job, og 44.000 færre er i dag på offentlig forsørgelse. 

Mennesker i arbejde

Nu kan økonomi hurtigt komme til at handle om tal. ”44.000 færre på offentlig forsørgelse”, kan virke som en fjern statistik. Men det er det ikke. Det er tusindvis af menneskers hverdag, der har ændret sig.

Mennesker, der måske har kæmpet for at komme ind på arbejdsmarkedet, og som nu endelig får lov at forsørge sig selv og sine kære.

Mennesker, der får lov at opleve, at deres evner kan bruges, og at deres indsats har en værdi for en arbejdsgiver.

Mennesker, der bliver en del af et arbejdsfællesskab.

Økonomi er også værdipolitik

Når vi i Det Konservative Folkeparti hver dag knokler for at skabe arbejdspladser, er det ikke kun af økonomiske hensyn. For os er det værdipolitik. Borgerne skal forsørge sig selv. Det er nemlig først og fremmest den enkeltes ansvar at kunne klare sig i livet.

Der kan være mange grunde til, at det for nogle ikke kan lade sig gøre. Man kan stå uden arbejde af mange årsager. Et stærkt samfund har plads til, at man nogle gange løber ind i problemer og har behov for hjælp. Og det er der plads til i Danmark. Men udgangspunktet må altid være, at man forsørger sig selv, hvis man kan. 

Nødvendige reformer

Derfor har vi også gennemført en række svære reformer de seneste år. Tilbagetrækning, dagpenge, førtidspension og kontanthjælp har alle har bidraget til at sikre den relativt robuste økonomi, som vi i dag står med, og til at arbejdspladserne pibler frem.

Nu er opgaven at sikre et arbejdsmarked, der understøtte det erhvervsliv, der er stå vigtigt for vores fælles velfærd. Vi skal nemmere kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft, flytte endnu flere mennesker fra kontanthjælp til beskæftigelse, og uddanne den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger.

Til gavn for den enkelte, virksomhederne og hele Danmark.