BLOG: Pengene fra lockouten skal gå til velfærd

BLOG: Flere fagforeninger vil have, at de penge som det offentlige sparer ved lockouten, skal øremærkes til velfærden og føres tilbage til de arbejdsp

BLOG: Flere fagforeninger vil have, at de penge som det offentlige sparer ved lockouten, skal øremærkes til velfærden og føres tilbage til de arbejdspladser, der bliver ramt.

Jeg er enig. Det er mere fair, og så er det jo velfærd, pengene kommer fra.

Når arbejdsmarkedets parter i den offentlige sektor er i konflikt, så er det ikke helt fair hold. De offentligt ansatte har nemlig nogle helt andre og markant mindre våben, end de privatansatte i samme situation.

Når der er konflikt på det private arbejdsmarked, så slipper de private virksomheder selvfølgelig for at betale løn, men de mister så også deres indtjening. Det koster dem dyrt. Sådan er det ikke for det offentlige. Derimod kan staten, kommunerne og regionerne spekulere i at trække en konflikt i langdrag for at spare penge. Det er, for at sige det helt simpelt, feje hold.

Vi skal udligne spillebanen

11 fagforeningsledere har fremsat et såkaldt borgerdrevet forslag, som indebærer, at de penge, der spares i en kommende konflikt, skal øremærkes til velfærd.

For det første vil det udligne spillebanen, så regeringen og resten af politikerne ikke kan spekulere i, at der kan spares penge, som kan bruges til skattelettelser eller ghetto-planer.

For det andet kommer pengene jo fra vores alles velfærd. Det er os alle sammen, der har betalt med lukkede institutioner, ventetid på hospitalerne og en dårligere bemanding på plejehjemmene. Derfor er det kun rimeligt, at pengene går tilbage til selvsamme velfærd.

Du kan hjælpe

Du kan hjælpe og støtte ved at skrive under på forslaget på www.borgerforslag.dk. Når forslaget 50.000 underskrifter, skal Folketinget behandle det. I Enhedslisten er der ingen tvivl. Hvis forslaget kommer i folketingssalen, så stemmer vi for.

I årevis har velfærden og de offentligt ansatte holdt igen. Der er blevet tusindvis af færre ansatte i ældreplejen, i vuggestuerne, på skolerne og hospitalerne – på trods af, at vi er blevet mange flere danskere, der har brug for hjælp. De ansatte løber hurtigere og hurtigere, og de har også måttet nøjes med mindre lønstigninger. Nu er det deres tur.