Politik

BLOG: Afskaffelse af licensen giver store besparelser

BLOG: Aftalen om en slankning af DR og en afskaffelse af licensen giver mulighed for at tilgodese andre medietilbud, samtidig med at det for langt de fleste danskere giver en væsentlig besparelse.

Regeringen og DF blev fredag enige om den økonomiske ramme for et kommende medieforlig. Det indebærer blandt andet, at DR får skåret 20 procent af budgettet de næste fem år, og samtidig afskaffes licensen. I stedet skal vi alle bidrage til public service over skatten. Det klares gennem en nedsættelse af personfradraget.

Der skal ikke herske tvivl om, at DR er en meget vigtig spiller i det danske mediebillede, og det skal de blive ved med at være. Udfordringerne med falske nyhedshistorier og et mere og mere opdelt mediebillede, hvor mange kun læser historier, der bekræfter dem i deres og deres venners verdensbillede, gør det meget vigtigt, at vi har public service-leverandører, vi kan have tillid til. Men mediernes rolle er under konstant forandring, og det er vores rolle som politikere at være med til at sætte rammerne for, hvordan vi ønsker, at samfundet skal udvikle sig, herunder medierne. Gennem en slankning af DR bliver der mulighed for at tilgodese andre medietilbud. 77 millioner kroner vil gå til dette formål.

Samtidig afskaffer vi den forhadte licens, som på mange måder igennem mange år har været dybt uretfærdig, uanset hvordan vi vender og drejer det. I stedet skal vi nu alle bidrage til public service over skatten. Det sker ved, at personfradraget sættes ned. Ændringen medfører især for enlige en kraftig besparelse. Denne store gruppe af danskere har gennem mange år haft en forholdsvis meget større udgift end folk, der lever i parforhold. En enlig LO-arbejder, funktionær eller pensionist vil fremover opleve en årlig besparelse på 1242 kroner, mens en enlig pensionist med nedsat licens kommer til at spare 628 kroner. Der er dog også godt nyt for de danske par. De kommer til at spare 166 kroner om året, mens et pensionistpar med nedsat licens vil spare 118 kroner. Altså en besparelse for stort set alle danskere.

Samtidig får vi også en gang for alle ram på den store gruppe, der hidtil har snydt for at betale licens og dermed har ladet alle os andre om at betale regningen. Ved en omlægning af finansieringen via skatten kommer vi alle fremover til at løfte i flok – så det bliver en langt mere solidarisk udgift end hidtil.

Alt i alt er der altså grund til stor glæde over fredagens aftale, som udstikker rammerne for de næste fem år på medieområdet.