Politik

BLOG: Vil I ødelægge den danske arbejdsmarkedsmodel

BLOG: Politikere bør afholde sig fra at blande sig i overenskomstforhandlingerne.

Med en baggrund som tidligere tillidsmand og efter mere end 18 års virke i fagbevægelsen, er jeg efter den seneste tids udmeldinger om de aktuelle overenskomstforhandlinger, fra ikke mindst repræsentanter fra den yderste venstrefløj i fagbevægelsen men også politiske partier på Christiansborg, nødt til at stille det simple spørgsmål: Ønsker I at ødelægge den danske arbejdsmarkedsmodel?

For det virker sådan, når faglige repræsentanter efterlyser politiske holdninger til de igangværende forhandlinger og udsigten til en storkonflikt, og ikke mindst når politiske partier på Christiansborg begynder at blande sig i konflikten med holdninger til de forskellige gruppers krav. For det er IKKE den danske model og det underminerer decideret vores ellers velfungerende arbejdsmarkedssystem.

Den danske model bygger helt fundamentalt på, at det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler sig frem til et resultat uden indblanding fra nogen som helst og slet ikke de politiske partier. Hvis parterne ikke kan blive enige træder forligsinstitutionen til og medvirker til at skabe en løsning som begge sider i konflikten kan enes om. Ser det ikke ud til at lykkes, kan parterne bruge de konfliktvåben som er accepteret i en arbejdskamp, henholdsvis strejke og lockout. Forligsinstitutionen kan udskyde en konflikt op til 2 gange men kan parterne fortsat ikke blive enige træder konflikten i gang. Det er en lang proces, der i de sidste faser sætter begge sider under stort pres for at skabe et resultat, og som oftest lykkes det uden konflikt.

Og ja – går konflikten i gang – og den forløber sådan, at vitale samfundsinteresser bliver truet, så kan der blive tale om et politisk indgreb, ofte i form af at forligskvindens mæglingsløsning ophøjes til lov. Et politisk indgreb er således den absolut sidste løsning, og en langt dårligere en af slagsen, end en der er forhandlet enighed om blandt arbejdsgivere og fagforeninger.

Derfor er det fuldstændigt underminerende for modellen, når Enhedslisten, Alternativet, SF, Dansk Folkeparti og minsandten også Det Radikale Venstre allerede her, midt mens forhandlingerne pågår, åbenlyst for at indsmigre sig hos bestemte lønmodtagergrupper, blander sig i konflikten. Og helt umuligt bliver det når repræsentanter fra fagbevægelsen byder indblandingen velkommen.

Kære venner! Med den adfærd er I i fuld gang med at ødelægge den danske model og indføre den sydeuropæiske model, hvor det er politikere og lovgivning, der fastsætter lønninger og normer på arbejdsmarkedet. Det er en rigtig dårlig vej at gå, for den danske model, har gennem næsten 120 år, vist sig utrolig duelig og et stærkt fundament for vores velfærdssamfund.

Så min opfordring til en lang række politiske kolleger er klar: hold nallerne fra overenskomstforhandlingerne!