BLOG: Ligeløn kommer ikke af sig selv

BLOG: I år er det 108. gang, at vi fejrer 8. marts – Kvindernes Internationale Kampdag i Danmark.

Efter mere end et århundredes kvindekamp er det på høje tid at få reel ligestilling på arbejdsmarkedet, men det kommer ikke af sig selv. Vi foreslår en national målsætning om ligeløn i 2030.

Omsorgsfag er guld værd

Danske mænd tjener i snit 15 pct. mere end kvinder. Man kan fortsat finde store forskelle på, hvad mænd og kvinder får i løn for de samme opgaver på samme arbejdsplads. For eksempel får mandlige butiksassistenter i gennemsnit 180,61 kr. i timen, mens hans kvindelige kolleger må nøjes med 156,52 kr.

Værre ser det ud på tværs af fag. Lønnen i kvindedominerede fag halter langt efter niveauet i fag, hvor flest mænd arbejder – også når vi taler om faggrupper med samme uddannelseslængde. Mandlige svejsere med 3 års erhvervsuddannelse bag sig har i snit en timeløn på 218,57 kr., mens kvindelige SOSU'er, hvis uddannelse er knapt et år længere, kun får 186,68 kr.

Det er dybt godnat, for det arbejde, som især kvinder udfører på plejehjem, hospitaler og i børnehaver, er fuldstændig afgørende for samfundets sammenhængskraft. Dét skal selvfølgelig afspejles i lønningsposerne.

Partierne skal handle politisk

Hvis de igangværende overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte lykkes med at sikre et tiltrængt lønhop til lavtlønnede, vil det klart gavne ligestillingen. Men fra Folketingets side kan vi også gøre meget. Og det er nødvendigt, at vi gør mere. Hvis ikke vi handler, vil ligelønnen måske aldrig blive en realitet. Derfor foreslår Enhedslisten, at alle partier skal forpligte sig på en målsætning og en handleplan for retfærdig og lige løn uanset køn i 2030.

Handleplanen kunne for eksempel føre til en præcisering af ligelønsloven. I dag hedder det, at kvinder og mænd skal have lige løn for samme arbejde og for arbejde af ”samme værdi”. Men eftersom ingen har defineret ”arbejdets værdi” nærmere, kan loven ikke slå ned på ulige løn på tværs af fag.

Et andet bud kunne være at afsætte en ligelønspulje til at hæve lønnen i lavtløns- og kvindedominerede fag.

https://enhedslisten.dk/wp-content/uploads/2017/05/A%CC%8AM17_Ligel%C3%B8nsudspil.pdf)

Lige løn – i denne generation

Det vigtigste er dog, at alle partier ser hinanden i øjnene og giver hånd på, at ligelønsproblemet skal løses nu.

For det kan ikke være rigtigt, at vi skal se endnu en generation af piger og drenge vokse op uden at få samme løn for samme arbejde. Forskellene har ikke ændret sig nævneværdigt i årtier, og vi kan ikke bare blive ved med at vente og håbe. Vi er nødt til at handle politisk.

Derfor skal vi have en målsætning om ligeløn i 2030. Den vil forpligte Folketinget og de politiske partier til ikke bare at snakke om, men rent faktisk arbejde aktivt for ligestilling.