Politik

BLOG: Hvorfor er DR blevet skurken?

BLOG: I dag har vi socialdemokrater præsenteret vores 10 prioriteter for det kommende medieforlig.

Udgangspunktet for os er, at vi sammen i Folketinget har et politisk ansvar for at sikre, at vi også i fremtiden har godt, dansk, kvalitativt og mangfoldigt medieindhold til danskerne både fra vores public-servicemedier som DR, TV 2 og TV 2-regionerne og vores private, publicistiske medier i form af bl.a. dagbladene. Og udfordringerne er klare: danske medier er ude i hård konkurrence med udenlandske medieaktører, der hvert år hiver milliarder af kroner ud af Danmark, som vi i fremtiden mangler til at finansiere dansk medieindhold. Samtidig oplever vi en medieudvikling, hvor det bliver sværere og sværere at sikre et fælles demokratisk, samtalerum fordi, vores medieforbrug er så forskelligt og fragmenteret. Ikke mindst de nye generationer er utroligt svære at fastholde som brugere af kvalitativt godt medieindhold fra såvel publicistiske som public-servicemedier.

Derfor er der behov for de prioriteringer Socialdemokratiet lægger op til i de kommende medieforhandlinger: Vi skal fastholde de offentlige investeringer i dansk indhold – ikke mindske dem. Vi skal sørge for at de internationale aktører, som ex. Google, Facebook og Netflix, der tjener penge på det danske mediemarked, også bidrager til financieringen. Vi skal sikre en retfærdig, fælles betaling for bl.a. DR ved en omlægning fra licens til skattebetaling. Vi skal opprioritere godt medieindhold til børn og unge og vi skal opprioritere vores lokale og regionale medier, som er et fundament for den demokratiske debat i kommuner og lokalsamfund. Og endelig skal vi ikke ødelægge de styrkepunkter vi har overfor den store internationale mediekonkurrence. Derfor skal TV 2 ikke sælges og derfor skal vi fortsat have et stærkt DR, som den vigtige nationale, danske public-service-muskel.

På den baggrund, er der også her, ved indgangen til forhandlingerne om et nyt medieforlig, grund til at slå fast med syvtommersøm, at DR ikke er problemet men en vigtig del af løsningen i det fremtidige danske mediebillede. Det er desværre lykkedes ledelsen i organisationen Danske Medier at fremmanipulere et billede af, at DR er skurken, fylder alt for meget på det danske mediemarked og derfor bør skæres med 25%. Og billedet er simpelthen ikke rigtigt. På tv-området har DR’s kanaler en tredjedel af seeningen og de kommercielle stationer har to tredjedele af seerne. På nettet fylder DR’s netnyheder på dr.dk det samme som Ekstra Bladets netnyheder på eb.dk og tager vi de 5 største dagblade på nettet fylder de tilsammen 4 gange så meget som DR. Danske mediers billede af DR er simpelthen fake news.

Vi har fortsat brug for et stærkt DR, som 95% af befolkningen i dag bruger. Et DR der fastholder positionen som Danmarks mest troværdige nyhedsmedie og som ikke mindst kan sikre godt og kvalitativt medieindhold til børn og unge.

Lad os derfor bruge vore fælles mediepolitiske kræfter på styrke det samlede danske medielandskab og ikke svække det ved en hasarderet og uigennemtænkt lemlæstning af DR og et uforsvarligt salg af TV 2.