Politik

Omdiskuterede kampfly får ny placering

Ændringen af placeringen gør opførelsen af komplekset 260 millioner kroner dyrere.

For at minimere støjgener for beboerne omkring Flyvestation Skrydstrup har forsvarsministeren besluttet at ændre placeringen af et nyt F-35-kampflykompleks til et andet område på flyvestationen.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Den nye placering kommer til at betyde forsinkelser på 6 til 12 måneder og en merudgift på 260 millioner kroner på opførelsen af komplekset. 

Kampflyene forventes nu at ankomme til Flyvestation Skrydstrup i år 2023, oplyser Forsvarsministeriet. 

Ifølge Forsvarsministeriet ventes den samlede pris for anskaffelsen af kampflyene dog ikke at blive dyrere. Det forklarer de blandt andet med, at "Nationalbankens kurssikring af amerikanske dollars har reduceret de forventede udgifter med i størrelsesordenen én milliard kroner på grund af en fordelagtig dollarkurs".

Ændringen af flyenes placering kommer i lyset af, at beboere i området har ønsket at få undersøgt en række alternative placeringer i et forsøg på at mindske støjgener. 

Ændringen er samlet set en bedre, men dyrere løsning

Undersøgelsen har vist, at den mest optimale placering af kampflyene er i det sydvestlige hjørne af flyvestationen i stedet for det nordvestlige hjørne.

Ifølge ministeriet vil det mindske støj fra hangar- og værkstedsområdet mest muligt. Til gengæld kommer den ændrede placering ikke til at påvirke støjen fra selve kampflyene.

Udover at reducere støjgenerne er den ændrede placering ifølge pressemeddelelsen også en bedre operativ løsning. 

- Når vi i første omgang valgte at placere komplekset et andet sted, var det med den samlede pris for øje. Med den nye beslutning bliver det en dyrere, men også bedre løsning for såvel Forsvaret som beboerne i området. Jeg vil gerne beklage, at naboerne til Flyvestation Skrydstrup ikke har følt sig godt nok orienteret om støjgenerne for vores nuværende og fremtidige kampfly, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V). 

Det er fortsat uklart, hvor meget selve kampflyene i realiteten kommer til at støje, men Forsvarsministeriet forventer at have udregningerne færdige senere i år. 

I mellemtiden arbejdes der på at arrangere en demonstrationsflyvning med et F-35-fly, så beboerne i området med egne øjne og ører kan opleve kampflyet.