Politik

Kritik af ghettoplan - alle forældre i landet kan straffes for børns fravær

Skoleledere og forældre lufter nu kritik af regeringens planer om straf for fravær i skolen. Minister kalder det "nødvendigt".

Det vil være ødelæggende for forholdet mellem forældre og skoler, hvis forældre bliver straffet økonomisk for børnenes fravær. 

Sådan lyder kritikken fra både forældre og skoleledere til et forslag i regeringens ghettoudspil, som målrettes børns skolefravær i hele landet. 

Regeringens forslag

Sådan er ordlyden i regeringens udspil:

  • Børn i folkeskolen skal følge undervisningen. Derfor bortfalder børne- og ungeydelsen i et kvartal, hvis et barn uden gyldig grund har mere end 15 pct. fravær i løbet af et kvartal.
  • Børn i folkeskolen skal møde op til test og afsluttende prøver. Derfor bortfalder børne og ungeydelsen i det førstkommende kvartal, hvis et barn udebliver uden gyldig grund

Kilde: Regeringen.dk

- Det er rigtig godt med fokus på at få børn i skole, men jeg er meget bekymret for den her del af udspillet. Det bliver ødelæggende for samarbejdet, for et samarbejde kræver tillid til hinanden, siger Claus Hjortdal, som er formand for Skolelederforeningen.

15 procent bliver grænsen

Forslaget går konkret ud på at fratage forældre i hele landet børnechecken i perioder, hvis deres børn har et såkaldt ulovligt fravær på højere end 15 procent eller ikke møder op til afsluttende prøver i folkeskolen.

Ulovligt fravær vil for eksempel sige fravær, hvor forældrene ikke har orienteret skolen om, at eleven bliver væk. 

Skole og Forældre, som er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen, er heller ikke begejstret for forslaget:

- Vi får ikke børn til at komme i skole ved at trække forældre i børnechecken. Med det giver man skolerne en magt over for forældre, der vil gøre skole-hjem-samarbejdet endnu sværere, siger landsformand Mette With Hagensen.

Hun mener, at det vil gøre det sværere for udfordrede forældre at løse problemet, hvis de ikke kan få hjælp af skolen.

- Og man går jo ikke til skolen, når den har indflydelse på familiens økonomi, siger landsformand Mette With Hagensen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) siger til TV 2, at der er brug for at tage de værktøjer i brug:

- Vi har prøvet med alt det gode i mange år i forhold til nogle af de familier, vi taler om her. Det vi gør med denne pakke er at sætte ind med noget konsekvens. Det er barskt, men det er også nødvendigt, for det er så vigtigt, at de her børn kommer i skole. 

Kender ikke fraværstal for ghettoer

Ifølge Undervisningsministeret havde godt 5.400 elever sidste skoleår et fravær på 15 procent eller mere. Ministeriet har dog for nuværende ikke beregninger for elever i ghettoområder.

Så selvom forslaget er en del af ghettoudspillet, vil det altså gælde for alle landets familier, siger undervisningsministeren. 

Ifølge tal fra dit eget ministerium er der 5400 elever på landsplan, som sidste skoleår havde et fravær på 15 procent eller mere. Hvor mange af dem bor i ghettoområderne? 

- Jeg ved ikke, præcis hvor mange af dem der bor i ghettoområderne. Men det er alt for meget, hvis man har mere end 15 procent, som er ulovligt fravær. Altså hvor man ikke har aftalt det med skolen eller har anden form for undervisning. Så bliver det for meget, og så kommer der for stort et hul i ens undervisning, og så går det ud over barnet.

Hvad er det så for nogle tal, som lægger til grund for, at I mener, at det her vil kunne hjælpe?

- Lige præcis det her redskab gælder i hele landet. Der er nogle af de redskaber, der ligger i pakken, som udelukkende er målrettet til ghettoerne, men det her redskab gælder til alle de børn, som simpelthen ikke kommer i skole i en længere periode.

Alle 22 punkter i regeringens ghettoudspil kan findes her.