Politik

BLOG: Væk med ghettoerne

BLOG: Siden statsministerens nytårstale har flere medier og kommentatorer faret rundt som fluer i en flaske for at opsnappe regeringens planer for at

BLOG: Siden statsministerens nytårstale har flere medier og kommentatorer faret rundt som fluer i en flaske for at opsnappe regeringens planer for at bekæmpe parallelsamfundene.

I dag blev spændingen endelig forløst, da regeringen kunne præsentere sit længe ventede udspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund”. Målet for strategien er klar: Alle ghettoer i Danmark skal væk inden 2030.

Det er et ambitiøst mål. For der er store problemer med ghettoområder. Der er stigende utryghed, for høj kriminalitet, for mange på overførselsindkomst, og for få der kan tale dansk efter flere årtier i Danmark.

Der er med andre ord store parallelsamfund, som lever isoleret fra resten af Danmark.

Skiftende regeringer har de seneste tre årtier forsøgt at komme problemerne til livs – os selv inklusiv. Nogle med mere succes end andre. Men vi har kollektivt fejlet, fordi parallelsamfund har fået lov til at vokse sig større.

Nu skal det være nok. Vi tager derfor fat om nældens rod og tager drastiske midler i brug, så børn kan vokse op i tryghed, og så det igen er attraktivt at bo i de hårdest ramte områder. Det kan lyde hårdt, men i bund og grund handler det om, at vi skal hjælpe de socialt udsatte.

Vi foreslår, at afvikle ghettoerne helt – enten ved nedrivning eller salg til private – hvis ikke boligselskaberne kommer op med en plan for, hvordan de vil ændre beboersammensætningen markant.

Vi vil stoppe for tilflytningen til ghettoerne for folk, der modtager integrationsydelse, så områderne får mere ressourcestærke personer ind. Kommunerne skal derudover stoppe for anvisningen til ghettoerne for folk, der modtager offentlig ydelse.

Vi vil styrke politiindsatsen, så lov og orden igen kan herske. Der skal være mere politi i gaden, flere mobile politistationer og skærpede strafzoner.

Vi vil hjælpe børn med ikke-vestlig baggrund med at få berøring med det danske samfund i en så tidlig alder som muligt. Og så skal fordelingen af ikke-vestlige indvandrere på landets gymnasier være bedre.

… og meget, meget mere.

For nogle kan tiltagene virke drastiske. Det er de også. Store problemer kræver store tiltag, og det kræves der i ghettoerne. Vi lægger ikke skjul på, at vi må gå til yderlighederne for at løse problemerne. Det kræver, at vi laver særskilte regler for de her områder.

Danmark skal igen være et land, hvor alle vokser op med lige muligheder. Sådan er det, når børn er isoleret i parallelsamfund, hvor de aldrig lærer rigtigt dansk. Og hvor dansk kultur og normer ligger fjernt. Ligeværd, frisind, tolerance og ligestilling skal herske i hele vores land. Det skal ikke være til diskussion. Og derfor skal vi nedbryde parallelsamfundene en gang for alle.