Politik

BLOG: Parallelsamfundene forsvinder ikke af sig selv

BLOG: Parallelsamfundene er en tikkende bombe under tilliden til vores samfundsorden. Vores børn skal ikke stå om 20 år og sige ”hvorfor lod I bare stå til?” Klokken er fem minutter i midnat, hvis vi vil nå at vende udviklingen med parallelsamfundene.

BLOG: Parallelsamfundene er en tikkende bombe under tilliden til vores samfundsorden. Vores børn skal ikke stå om 20 år og sige ”hvorfor lod I bare stå til?”

Klokken er fem minutter i midnat, hvis vi vil nå at vende udviklingen med parallelsamfundene. Vi har fået givet et samfund af vores forfædre, og som konservativ vil jeg ikke være med til, at vi giver det videre til de kommende generationer med en stor regning vedlagt – hverken økonomisk eller kulturelt.

Det bliver ikke på Det Konservative Folkepartis vagt, vi forspilder chancen for at tage ansvar og handle.

For længe har vi kunnet se områder på danmarkskortet fjerne sig mere og mere for resten af samfundet. Det er et problem, der ikke forsvinder, medmindre vi tager nogle hårde og stramme metoder i brug.

Tilliden er truet

Vi skal tale dansk alle steder i Danmark, og derfor indfører vi blandt andet sprogprøver i 0. klasse på udvalgte skoler, og vi gør det obligatorisk at sende sit barn i daginstitution, fra det er et år, hvis det vokser op i et ghettoområde. Det er utraditionelle værktøjer og nogle hårde men nødvendige krav. Børn fra ghettoer skal også have muligheden for at kunne klare sig i livet.

Hvis man kan leve et helt liv her i landet uden at kunne dansk, lever man ikke i Danmark - så lever man i et parallelsamfund. Det er en falliterklæring, at det overhovedet kan lade sig gøre.

Man skal forsørge sig selv alle steder i Danmark. Udgangspunktet i vores generøse velfærdssystem er, at man forsørger sig selv, hvis man kan. Nogle steder er det desværre mere reglen end undtagelsen, at man ikke har et arbejde. Parallelsamfundene er en tikkende bombe under tilliden til vores gode samfundsorden.

Ét fællesskab

Alt for mange lever i parallelle samfund med en parallel kultur og parallelle normer. De mennesker skal ud og møde det danske fællesskab. På arbejdspladsen. Ved Sankt Hans-bålet. Eller i gymnastikforeningen. Selvfølgelig må man tro på, hvad man vil og dyrke sit ophav og sin families historie. Men kun i et stærkt fællesskab er der plads til forskellighed.

Det Konservative Folkeparti sætter det danske fællesskab meget højt, så når vi ser miljøer, hvor der bliver udøvet social kontrol, hvor værdier som ligestilling og frisind får en negativ klag, og hvor børn bliver sendt på genopdragelsesrejse, fordi de er blevet for ”danske”, sætter vi foden ned.

Tryghed overalt

Det skal være trygt alle steder i Danmark, men det er det ikke lige nu. Utrygheden er langt højere i de udsatte boligområder end i resten af landet, når man spørger beboerne. Derfor giver vi nu politiet mulighed for at udpege områder, hvor det er en skærpende omstændighed at begå kriminalitet – fordi beboerne er så hårdt prøvede i forvejen.

Vi vil også forhindre kriminelle i at bosætte sig i et udsat boligområde, og så vil vi tilføre mere politi og rykke dem helt ud til problemerne med mobile stationer. I et stærkt samfund gælder der lov, orden og tryghed for alle borgere – alle steder.

Det Konservative Folkepartis er stolte over at spille en aktiv rolle i en regering, der tør tage fat om nældens rod. Det kræver mod og hårdt arbejde at vende udviklingen. Men det er nødvendigt, hvis vores børn ikke skal stå om 20 år og sige ”hvorfor lod I bare stå til?”