Politik

BLOG: Skærpede strafzoner er nødvendige

BLOG: Danmark skal være trygt, uanset hvor i landet du bevæger dig. Det gælder naturligvis også i udsatte boligområder. Derfor har regeringen fremsat

Vi skal ghettoerne til livs. Det er og bliver en af regeringens højeste prioriteter i de kommende år. Vi hverken kan eller vil acceptere, at der er steder i Danmark, som er betydeligt mere utrygge end andre steder. Steder, som plages af hårdkogte kriminelle, der begår indbrud, sælger narko og udøver vold. De skaber frygt, og det skal de ikke have lov til.

Samtidig må vi konstatere, at udfordringen især gør sig gældende i vores parallelsamfund. Regeringen er derfor på vej med et udspil mod parallelsamfund, hvor et af midlerne bliver at give politiet mulighed for at etablere skærpede strafzoner i særligt kriminalitets- og utryghedsplagede områder. Konkret til politiet få beføjelser til at udpege zoner, hvor straffen for eksempelvis hærværk, tyveri og trusler i en periode skærpes markant.

Derudover vil vi styrke politiets indsats i de belastede boligområder. Det vil blandt andet betyde mere politi på gaden, flere mobile politistationer og en særskilt indsats for at udpege personer, som er særligt centrale for kriminaliteten og utrygheden i området.

Vi er nødt til at gå hårdhændet til værks. For at vi skal vende den kedelige udvikling, kræver det et mærkbart opgør med de hårdkogte kriminelle, der skaber utryghed og ødelægger det for flertallet i boligområderne. Vi skal simpelthen gøre livet surt for de kriminelle – for dem, det i sidste ende handler om, er de helt almindelige, lovlydige borgere. Det er dem, vi skal hjælpe.

Forslaget er heldigvis blevet taget rigtigt godt imod af mange – herunder flere boligorganisationer. Men det er også blevet mødt med den misforståede kritik, at det bryder med princippet om, at alle skal være lige for loven. At beboere i udsatte boligområder rammes hårdere end beboere andre steder. Det er ganske enkelt noget sludder. For det første knytter forslaget sig ikke til, hvor man bor – men hvor man begår kriminalitet henne. For det andet kan de skærpede strafzoner udpeges overalt på landkortet – både i Hellerup og i Gellerup – hvis der opstår en ekstraordinær situation med en pludselig opblussen af kriminalitet. For det tredje er der intet nyt i, at straffen skærpes under særlige omstændigheder; på strækninger med vejarbejde fordobles fartbøder eksempelvis. Desuden er straffen også højere, hvis man begår bandekriminalitet eller vold i forening med andre.

Her straffes man så hårdere for at begå kriminalitet i et område, som i forvejen er utrygt. Det er selvsagt værre, og så skal straffen naturligvis også være hårdere. Og så skal vi lige huske på, at man jo bare kan lade være med at begå kriminalitet. For flertallet – de lovlydige borgere – vil forslaget skabe mere tryghed. Og det er altså dem, vi skal tage hensyn til. Ikke de kriminelle.   

Det danske samfund er funderet på en stærk sammenhængskraft og fælles værdier. I øjeblikket er den sammenhængskraft under pres. Derfor er vi nødt til helt grundlæggende at have de danske frihedsrettigheder, demokratiske værdier og det danske sprog tilbage i centrum. Ellers opnår vi aldrig den nødvendige integration, der i sidste ende skal sørge for, at vi får bugt med parallelsamfundene. Og det skal vi have.