Politik

Støjberg i endnu et samråd om udvisning af alvorligt syge asylansøgere

Udlændinge- og integrationsministeren har på et tidligere samråd kaldt forløbet "meget beklageligt". Men oppositionspartierne er ikke tilfredse.

Alvorligt syge asylansøgere må ikke udvises, hvis de ikke har en reel mulighed for at få behandling i deres hjemland. Det fastslår den såkaldte Paposhvili-dom, der blev afsagt ved Menneskerettighedsdomstolen i 2016.

Alligevel tyder meget på, at Danmark kan have udvist flere syge asylansøgere uden at undersøge forholdene i hjemlandene.

Tirsdag er Inger Støjberg (V) endnu en gang i samråd, hvor hun skal give sin forklaring på, hvorfor Udlændinge- og Integrationsministeriet i 13 måneder har handlet i strid med Menneskerettighedsdomstolens dom.

Støjberg erkender forkert praksis

Før Paposhvili-dommen blev afsagt i december 2016, skulle myndighederne sikre sig, at der er en generel adgang til den nødvendige medicin og behandling i hjemlandet før en hjemsendelse.

Paposhvili-dommen

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde i 2016 den såkaldte Paposhvili-dom. Her fik Paposhvili, en alvorligt syg georgisk mand, medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham.

Domstolen slog dermed fast, at det ikke er nok, at der er "generel" adgang til nødvendig lægebehandling og medicin i det land, man udvises til. Adgangen skal også være "reel", og det skal det land, der udviser, sikre sig.

Paposhvili selv døde, inden dommen blev afsagt.

Men efter dommen skal det undersøges nøje, om der også reelt er adgang til behandlingen. Undersøgelsen skal blandt andet tage højde for afstand til medicin og behandling samt prisen.

Ministeriet blev, ifølge Inger Støjberg, gjort opmærksom på dommen i marts 2017, og et par måneder senere nåede embedsmændene frem til, at Danmark i det store hele fulgte den trods advarsler fra Justitsministeriet.

Men det var en forkert vurdering, erkendte Inger Støjberg på det første samråd tilbage i januar.

- Der er tale om et meget beklageligt forløb, jeg som minister selvsagt ikke er tilfreds med, sagde Inger Støjberg.

Har fundet frem til udviste asylansøgere

Ministeriet har, efter sagen er dukket op, været i ”direkte kontakt” med fem ud af otte personer, som muligvis ikke skulle have været udvist af Danmark.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i et folketingssvar til Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen.

Ministeriet har desuden fundet frem til to andre udviste asylansøgere, som man endnu ikke har hørt fra.

Inger Støjberg slår i et andet folketingssvar fast, at ministeriet ikke har fundet grund til at tro, at nogle af de udviste, syge asylansøgere skulle være afgået ved døden.

Asylansøgernes sager skal tages op til revurdering.

Støjberg: Arbejdspres har skabt fejl

På samrådet i januar argumenterede Inger Støjberg for, at der er blevet foretaget forkerte vurderinger, fordi der har været et stort arbejdspres i ministeriet på grund af mange stramninger og travlhed med sagen om de såkaldte 'barnebrude'.

- De har haft en exceptionel arbejdsbyrde, men det ændrer ikke på, at der er sket en fejl, sagde Inger Støjberg efter samrådet i januar.

Men den forklaring var ikke nok for flere oppositionspartier, som efterfølgende har indkaldt til endnu et samråd. Blandt andre Johanne Schmidt-Nielsen (EL) mistænker Støjberg for bevidst at have handlet i strid med Paposhvili-dommen.

- Det virker meget mærkeligt, at man ikke opdager den, siger hun inden tirsdagens samråd.

Men hun kan vel ikke gøre for, hvis hendes embedsmænd har lavet en fejl?

- Man har som minister et ansvar for, at det, der foregår i et ministerium, er lovligt, lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen.

Samrådet med Inger Støjberg begynder tirsdag klokken 14.30.

Få overblikket over hele sagen herunder:

OVERBLIK: Støjberg skal forklare 13 måneders forkert praksis

 1. 2016

  1. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsiger den såkaldte Paposhvili-dom. Her får en alvorligt syg georgisk mand medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham.

   Dommen slår fast, at det ikke er nok, at der er "generel" adgang til nødvendig lægebehandling og medicin i det land, man udvises til. Adgangen skal være "reel".

 2. 2017

  1. I et notat fra Udlændingestyrelsen under Udlændinge- og Integrationsministeriet fremhæver styrelsen sammen med Flygtningenævnet hovedpointerne i Paposhvili-dommen.

  2. Myndighederne i Norge udsender et notat om betydningen for den norske praksis, og i marts offentliggør også Sverige en ændring af retstilstanden på området efter dommen.

  3. Udlændinge- og Integrationsministeriet bliver af en specialkonsulent i Justitsministeriet gjort opmærksom på dommen.

  4. I et fortroligt svar til Folketinget skriver Støjberg (V), at udsendelsen af en hjertesyg afghansk mand er i overensstemmelse med de internationale konventioner. Hun nævner ikke Paposhvili-dommen.

   Afvisningen af at forlænge hans humanitære opholdstilladelse begrundes med, at hans livsvigtige hjertemedicin kan fås i Afghanistan. Men det har ifølge Radio24syv vist sig ikke at passe.

  5. Organisationen Refugees Welcome gør Udlændinge- og Integrationsministeriet opmærksom på Paposhvili-dommen.

   Mindst tre gange mere i løbet af 2017 advarer advokater og organisationer ifølge Radio24syv ministeriet om, at Danmark risikerer at udvise syge udlændinge i strid med dommen.

  6. Specialkonsulenten fra Justitsministeriet skriver igen til Udlændinge- og Integrationsministeriet - denne gang med en henvisning til en artikel, hvor eksperter skriver, at dommen bør føre til en lempelse af Danmarks praksis.

   I svaret lyder det, at ministeriet er "lagt fuldstændig fladt ned" og har "ikke haft tid til at kigge på den endnu".

  7. I Radio24syv mistænker flere eksperter og politikere Udlændinge- og Integrationsministeriet for bevidst at handle i strid med dommen.

  8. En alvorligt syg kvinde fra Armenien klager til Folketingets Ombudsmand over Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsbehandling, efter at hun i oktober fik afslag på humanitær opholdstilladelse.

 3. 2018

  1. Udlændinge- og Integrationsministeriet meddeler, at udvisningen af afviste asylansøgere med alvorlige sygdomme sættes på pause i fire uger.

   Ministeriet hæfter sig ved, at dommen fastslår, at landenes myndigheder har "en udvidet undersøgelsespligt". Derfor er der "behov for at justere den hidtidige praksis".

  2. Inger Støjberg er i samråd om udvisningerne af alvorligt syge asylansøgere. Her erkender hun, at der er blevet begået fejl og kalder forløbet "meget beklageligt".

   Støjberg forklarer på samrådet fejlvurderingerne med, at der har været et stort arbejdspres i ministeriet på grund af mange stramninger og travlhed med sagen om de såkaldte 'barnebrude'.

  3. Oppositionspartierne har indkaldt Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg til endnu et samråd om sagen.

Kilder: Radio24syv, Altinget, Information og Ritzau.