Politik

Forslag om flytning af Folketingets 'vagthunde' vækker opsigt: - En underminering af demokratiet

- Man skulle tro, at det var den 1. april, siger professor, efter at regeringspartiernes gruppeformænd har luftet idéen om at udflytte "vagthunde".

Tusindvis af statslige arbejdspladser er flyttet fra København til andre steder i landet som følge af regeringens udflytningsplaner.

Og nu er tiden kommet til at overveje, om ikke også dele af Folketingets institutioner skal flyttes fra København og ud i landet.

Sådan lyder forslaget fra gruppeformændene i de tre regeringspartier. I et brev, sendt til Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF), skriver Søren Gade (V), Mette Abildgaard (K) og Leif Mikkelsen (LA), at det vil være naturligt, hvis ”Folketinget i lighed med de statslige myndigheder overvejer at placere dele af Folketingets institutioner uden for de større byområder.”

Brev fra VLAK

"Partierne (V, LA og K, red.) noterer sig med glæde, at der i Folketinget er en stigende forståelse af og en bred opbakning til en bedre balance i placeringen af statslige arbejdspladser. Vi finder det naturligt, at Folketinget i lighed med de statslige myndigheder overvejer, at placere dele af Folketingets institutioner uden for de større byområder."

Å: Fysiske afstande betyder noget

TV 2 er i besiddelse af brevet, og det bliver her ikke direkte fremhævet, hvilke af Folketingets institutioner regeringspartierne forestiller sig at udflytte. Der er imidlertid blot tre institutioner under Folketinget; Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisorernes sekretariat. Alle disse institutioner har til opgave at undersøge og vurdere Folketingets arbejde og beslutninger.

Og det er en overordentligt dårlig ide at flytte de ”vagthunde” langt væk fra dem, de skal kontrollere, lyder kritikken fra blandt andet Alternativets politiske leder Uffe Elbæk.

- Denne gang er det ikke bare symbolpolitik. Det er en underminering af demokratiet, skriver Uffe Elbæk på Twitter.

TV 2 har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Elbæk, men han henviser i stedet til partiets kulturordfører Rasmus Nordqvist. 

- Man svækker institutionerne, hvis de ikke længere har den direkte og nære fysiske adgang til de dele, de skal føre kontrol med. Når man skaber de fysiske afstande, svækker man også muligheden for at føre en effektiv kontrol. Og hvis vi ikke har en ordentlig kontrol med magten, svækker vi vores demokrati, siger Rasmus Nordqvist.

Men hvad får jer til at konkludere, at man ikke kan gennemføre en effektiv kontrol af det politiske arbejde, også selv om man sidder et andet sted i landet? En stor del af det arbejde består jo eksempelvis i at dykke ned i dokumenter, som jo kan sendes elektronisk.

- Der er en direkte kontakt, når man sidder fysisk tæt på hinanden, og det er vigtigt. Jeg ved godt, at der er noget, der hedder Skype. Og at man kan tage tog rundt i vores lille land forholdsvis hurtigt. Men det skaber altså nogle barrierer, som er enormt dumme at skabe. Og vi har lige nu rent faktisk et system, der er anerkendt i hele verden for at skabe en god balance mellem magtstrukturerne, siger Rasmus Nordqvist.

Underkender I ikke medarbejderne i Rigsrevisionens faglighed, når I siger, at de ikke ville kunne gøre det arbejde lige så godt fra Jylland som fra København?

- Nej, tværtimod er det at tale den vigtige rolle, de udfører, op. En øget afstand svækker mulighederne for kontrol. Og så tager man ikke den faglighed alvorligt, der ligger i de institutioner. Det er ugennemtænkt, siger Rasmus Nordqvist.

Hvad laver de tre institutioner?

 1. Rigsrevisionen

  I Rigsrevisionen arbejder ca. 270 medarbejdere med at sikre, at den danske stat forvaltes effektivt og så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt. 

  Læs mere om Rigsrevisionens arbejde her.

 2. Ombudsmanden

  Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne.

  Læs mere om Ombudsmanden her.

 3. Statsrevisorerne

  Statsrevisorerne er en uafhængig institution under Folketinget. Hverken regering eller Folketing har indflydelse på Statsrevisorernes arbejde. Folketinget har udpeget 6 statsrevisorer, som repræsenterer hvert sit parti. Statsrevisorerne overvåger, at statens – og dermed skatteborgernes – penge bruges, som Folketinget har besluttet det, og at pengene forvaltes lovligt og effektivt. 

  Læs mere om Statsrevisorerne her.

Ekspert: Er det den 1. april?

Også Sara Vergo, der er formand for fagforeningen Djøf Offentlig, er stærkt skeptisk:

- Flytning af “vagthunde” vil klart svække fagligheden/kvaliteten, skriver hun på Twitter.

I en mail til Ritzau retter Hanne Foss Hansen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, også en skarp kritik af forslaget:

- Man skulle tro, at det var den 1. april. Hvis dette er et reelt forslag, kan jeg ikke andet end at tolke det som, at regeringen har et ønske om at stække Folketingets vigtige vagthund.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra de tre gruppeformænd, der står bag opfordringen til Folketingets formand. Det er endnu ikke lykkedes. Men på Twitter slår Mette Abildgaard fast, at Folketingets ”kontrolmuligheder skal naturligvis være 100% intakte”.

Det er Folketingets Præsidium, der bestemmer placeringen af Folketingets institutioner. Til DR siger Pia Kjærsgaard, at opfordringen i brevet vil blive drøftet på det næste præsidiemøde den 28. februar.