Politik

K, V og LA: Ombudsmand skal udflyttes

De tre regeringspartier opfordrer i brev til Folketingets formand at udflytte dele af Folketinget.

Efter to runder med udflytning af statslige arbejdspladser er turen kommet til at udflytte nogle af de cirka 808 arbejdspladser i de uafhængige institutioner under Folketinget. 

Det mener Venstre, Liberal Alliance og Konservative, hvis tre gruppeformænd har sendt et fælles brev til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF). Det skriver DR Nyheder, der er kommet i besiddelse af brevet. 

I brevet opfordrer Søren Gade (V), Mette Abildgaard (K) og Leif Mikkelsen (LA) til, at også Folketinget overvejer at placere dele af institutionerne "uden for de større byområder". I brevet slår de tre gruppeformænd på, at regeringen allerede har udflyttet eller har planlagt udflytninger af samlet 4042 statslige arbejdspladser over to omgange. 

Samtidig mener de, at der i Folketinget er en "stigende forståelse af og en bred opbakning til en bedre balance i placeringen af statslige arbejdspladser".

 - Vi finder det naturligt, at Folketinget i lighed med de statslige myndigheder overvejer at placere dele af Folketingets institutioner uden for de større byområder, hedder det i brevet ifølge DR. 

Tre institutioner

Konkret drejer det sig om de tre uafhængige institutioner Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisorernes sekretariat, der alle hører under Folketinget.

De tre har samlet cirka 383 ansatte. Modsat udflytningerne af de statslige arbejdspladser, der var en ren regeringsbeslutning og ikke krævede et flertal, så er en udflytning af job i Folketingets institutioner ikke noget, som regeringen kan beslutte. Folketingets Præsidium er i øjeblikket i gang med at undersøge de juridiske problemstillinger ved en sådan udflytning. Pia Kjærsgaard vil ikke tage stilling til henvendelsen inden mødet, skriver hun til DR Nyheder.

 - Jeg kan bekræfte, at jeg har modtaget det pågældende brev fra de tre gruppeformænd, og at det vil blive drøftet på det kommende præsidiemøde. Jeg har derfor ingen kommentarer til sagen før efter præsidiemødet, siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Regeringspartiernes brev skal behandles på et møde i Folketingets Præsidium den 28. februar.