Politik

BLOG: Vold er aldrig okay – heller ikke i skolen

BLOG: Med mindre man arbejder som stuntman eller er professionel bokser, må råb, spark og slag aldrig være en naturlig del af nogens arbejdsdag.

Alle skal kunne føle sig trygge og sikre, når de passer deres arbejde, hvad enten man er læge, butiksassistent, socialrådgiver, fængselsbetjent – eller lærer og pædagog i folkeskolen. Men desværre er der netop lærere og pædagoger, der udsættes for vold fra elever, og det har meget triste og alvorlige konsekvenser, både personligt og professionelt.

Vold på arbejdspladsen er ikke et ukendt problem. Der har i mange år været dybt ulykkelige sager fremme i medierne om blandt andet socialrådgivere og ansatte i psykiatrien, der er blevet udsat for meget farlig vold fra voksne klienter. Men hvad siger vi egentlig, når det er et barn, der slår? Når en dreng fra 3. klasse sparker og kradser sin dansklærer? Så bliver det mere svært at tale om, for der er jo en årsag til, at et barn slår og sparker en voksen.

Men den berøringsangst bliver vi simpelthen nødt til at ryste af os, for vold er aldrig okay - heller ikke i skolen og heller ikke, når det er et barn, der slår. Børn, der reagerer med vold, er ofte i en vanskelig situation, og volden bliver et desperat udtryk for deres frustrationer. Men det betyder ikke, at adfærden skal accepteres – eller at alvoren i situationen skal nedtones.

Antallet af sager om vold mod lærere er desværre steget. I en undersøgelse foretaget af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø svarede 13 procent af de adspurgte lærere i 2012, at de havde været udsat for vold inden for det seneste år. I 2016 var det tal steget til 19,3 procent. Det er meget bekymrende, og det er en udvikling, som vi skal turde tale om – og handle på.

De professionelle, som udsættes for vold og trusler, skal ikke stå alene med problemet. Vi skal have problemerne op til overfladen, og vold, trusler og krænkelser skal altid mødes med en konsekvens. Der skal være en stærk ledelse, der griber ind og med det samme tager hånd om problemerne, så den forulempede lærer igen kan føle sig tryg – og passe sit arbejde med at undervise eleverne. Det må ikke være sådan, at lærere og pædagoger, der udsættes for grov vold eller trusler, oplever at måtte fortsætte undervisningen, som om intet var hændt.

Skoler er vidt forskellige, og mange har heldigvis små eller slet ingen problemer. Men når problemerne opstår, skal der gribes aktivt ind. Vold og trusler skal forebygges og håndteres. Og det kræver, at man har en plan og ved, hvordan man skal håndtere de forskellige situationer, som jo ofte også involverer forældrene. Det skal være helt klart, hvem der har ansvaret for at handle og gribe ind i disse ulykkelige hændelser.

Som tallene viser, har problemet været stigende de seneste år, og mange skoler har måske ikke rigtig fået lagt en plan for, hvad de gør, når eleverne udsætter personalet for vold. Derfor har Undervisningsministeriet udsendt en vejledning til skoler og skolernes fritidsordninger. Vejledningen indeholder en række anbefalinger og retningslinjer, som skal klæde skolelederne bedre på til at forebygge og håndtere vold. Og jeg er også klar til at se på, om vi skal ændre ved de gældende regler på området. Elever, der har reageret med vold, skal omfattes af en plan. I de ’mildere’ tilfælde kan det være tilstrækkeligt at inddrage forældrene og i første omgang have en tæt dialog mellem skole og hjem. I de mere alvorlige sager skal der sættes ind med særlige tilbud, ligesom inddragelse af PPR og de sociale myndigheder kan blive nødvendigt.

Alle har ret til et godt arbejdsliv. Lærernes og pædagogernes arbejde er uhyre vigtigt. En lærer er en myndighedsperson og skal både behandles og støttes som sådan. God undervisning forudsætter, at skolens voksne er motiverede og fagligt engagerede – og det er svært at finde motivationen og engagementet frem, hvis man skal frygte at få slag, spyt og spark. Det er vigtigt, at vi får problemet med vold mod lærere frem i lyset – og gør noget ved det, så lærerne kan koncentrere sig om at give eleverne kundskaber og dannelse og sikre, at de trives og udvikler sig fagligt og socialt.

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/feb/180207-ny-vejledning-skal-hjaelpe-skoler-forebygge-og-haandtere-vold-og-trusler