BLOG: Borgeren kommer før systemet. Giv a-kasserne ansvaret de første 6 måneder

BLOG: Som beskæftigelsesordfører får jeg en del henvendelser fra ledige borgere, der tager sig til hovedet.

Og når jeg lytter til historierne, sidder jeg ofte og nikker. For der ER for meget system. Og for lidt person.

Lad mig give et eksempel: En person, der har en kontrakt med et job om tre måneder, skal alligevel sende to ansøgninger om ugen. Og i dag skal den arbejdsløse både møde op i jobcentret og i a-kassen til ensartede møder. Det er for bøvlet.

Vi har brug for forandring. Lige nu forhandler vi om regeringens forslag til forenklede beskæftigelsesregler. Det er godt og tiltrængt.

Men der mangler noget.

Vi radikale ønsker at give a-kasserne langt større ansvar. For a-kasserne kan pege på efteruddannelse. A-kasserne kan skræddersy indsatsen til dagpengemodtagerne. Og så kender a-kasserne selvfølgelig deres medlemmer godt.

Radikale Venstre foreslår derfor, at a-kasserne får det fulde ansvar for de arbejdsløse de første 6 måneder. Det vil sige, at alle samtaler med den arbejdsløse skal foregå i a-kassen.

Vi ønsker også at lave et forsøg, hvor 2 a-kasser får komplet metodefrihed. Det betyder, at a-kasserne kan bruge de metoder, de selv skønner er bedst, til at finde arbejde til folk.

Målet med vores forslag er at sætte en stopper for de absurde historier.

Misforstå mig ikke. De ansatte på jobcentrene gør et godt stykke arbejde. Det er reglerne, den er galt med.

Med vores forslag får jobcentrene mere tid til dé arbejdsløse, som har mest brug for hjælp.

Jeg er i øvrigt glad for, at formanden for danske A-kasser, Torben Poulsen, bakker vores idé op.

Jeg mærker velviljen. Også hos de andre beskæftigelsesordførere. Vi forhandler lige nu om et forenklet sæt af regler. Hvis vi reelt vil forenkle, skal vi tænke a-kasserne med.