Politik

BLOG: Vi skal hjælpe flere flygtninge i nærområderne

BLOG: Jeg har fire spørgsmål til dig, der læser den her blog. De handler om, hvordan det nuværende asylsystem er brudt sammen. Og om hvordan vi bedre hjælper flere flygtninge end i dag.

Jeg stiller dem, fordi jeg mener, det er helt afgørende, at debatten om flygtninge tager udgangspunkt i en analyse af, hvor vi står i dag. Og jeg kommer også med mine egne bud på et svar. Fordi jeg tror på, der er brug for nye løsninger.

Hvis du læser det her blog-indlæg til ende og svarer på de fire spørgsmål, er det jo ikke givet, at du vil være enig med det socialdemokratiske udspil. Men samtale fremmer forståelsen. Og jeg har derfor prøvet så præcist som muligt at beskrive de største udfordringer, vi står overfor.

Spørgsmål 1: Fungerer det nuværende asylsystem i dag?

Mit svar: Nej. I dag bevæger tusindvis af flygtninge sig ud på den livsfarlige tur i utætte gummibåde udlejet af menneskesmuglere over Middelhavet. I den seneste trafik mellem 2015-2017 led mere end 10.000 mennesker druknedøden i Middelhavet. Mænd, kvinder og børn. Og undervejs er endnu flere blevet udsat for vold og overgreb. Kvinder tvinges ud i prostitution, familier afpresses for løsesummer og andre sælges som slaver. Det er en humanitær katastrofe, der skal stoppes. Og derfor fungerer det nuværende asylsystem ikke. 

Spørgsmål 2: Skal FN’s kvoteflygtninge spille en større rolle?

Mit svar: Ja. Hvis vi i højere grad kan styre tilstrømningen til Danmark, kan vi samtidig tage imod flere kvote­flygtninge gennem FN. Og vi vil som en naturlig følge af ikke at tage asylansøgere via menneskesmuglernes Middelhavsrute tage flere kvoteflygtninge, end Danmark har gjort tidligere. På den måde sikrer vi, at vi ikke kun hjælper dem, der har penge og fysik til at rejse hele vejen til Danmark. Vi hjælper i stedet dem med størst behov.   

Spørgsmål 3: Skal der sikres mere hjælp til nærområderne? 

Mit svar: Ja. 65 millioner mennesker er i dag på flugt fra deres hjem. Det afrikanske kontinent er særligt hårdt plaget og ramt af store udfordringer. Og desværre er der ingen tegn på, at flygtningestrømmene vil aftage de kommende år. Tværtimod. Klimaforandringer med tørke, oversvømmelser og vandstigninger vil føre til flere folkevandringer. Og samtidig bliver der markant flere mennesker i særligt de fattige lande i Afrika. I 2050 regner man med, at Afrikas befolkning er fordoblet. Der er derfor brug for, at vi målretter vores ulandsbistand til de nærområder, som huser langt de fleste af verdens flygtninge. Vi vil derfor fordoble den danske bistand til nærområderne, og så skal Afrika prioriteres markant i de kommende EU-budgetter.  

Spørgsmål 4: Betyder antallet noget? 

Mit svar: Ja. Integrationen har for mange steder slået fejl. Statistikkerne viser, at vi især ikke har været gode nok til at få udlændinge i job og uddannelse. Det er et spørgsmål om ret og pligt. Dertil kommer problemerne i parallelsamfundene, hvor unge piger er udsat for social kontrol og ikke selv må bestemme, hvem de vil giftes med, og hvordan de vil leve deres liv. Vi skal ikke have områder i Danmark, hvor det er normen at se ned på andre mennesker på grund af deres seksualitet. Hvor brandvæsen og ambulancer ikke kan komme uden at blive angrebet. Og hvor 100 års frihedskamp og ligestillingskamp i Danmark sættes tilbage.

Derfor er det min konklusion, at det nuværende asylsystem langt fra fungerer i dag. Der er brug for en nytænkning af, hvordan vi hjælper flest mulige på flugt. Der findes ingen lette løsninger. Men fordi noget er svært, skal det ikke holde os fra at gøre noget. Socialdemokratiet har fremlagt vores bud på, hvordan vi kan hjælpe flere af verdens flygtninge samtidig med, at vi passer på Danmark.

Vores langsigtede mål er derfor at oprette et modtagecenter uden for Europas grænser. Det kan ikke oprettes i morgen, men første skridt er at indlede bilaterale drøftelser med stabile værtslande i Nordafrika og Mellemøsten om økonomisk kompensation, handelsaftaler og investeringer i job til lokalbefolkningen. Og det er en forudsætning, at det sker i samarbejde med FN-drevne flygtningelejre.Det er ikke nogen nem opgave. Men den nuværende situation med menneskesmuglere og livsfarlige både over Middelhavet er vi nødt til at tage ansvar for at gøre noget ved. Dét er kernen i det socialdemokratiske udspil.