Politik

Forstå den store plan fra S: - Det er i vores øjne den største politiske udfordring i Danmark

Flere partier kalder Socialdemokratiets plan om en markant ændring af dansk udlændingepolitik for urealistisk. Få overblikket her.

Danmarks udlændingepolitik skal tænkes forfra og ændres grundlæggende.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiet, der mandag har fremlagt udspillet 'Retfærdig og realistisk – en udlændingepolitik, der samler Danmark'. Her slår det store oppositionsparti blandt andet fast, at det vil gøre op med muligheden for at få tildelt asyl i Danmark ved at rejse her til landet.

- Vi kommer med udspillet, fordi vi som resten af det danske samfund kan se, at der er store udfordringer med integrationen. Vi står samtidig overfor en historisk stor flygtninge- og migrantkrise, som presser Europa. Det er i vores øjne den største politisk udfordring i Danmark, forklarer Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Her er en oversigt over de vigtigste elementer i partiets plan:

Stop for spontan asylsøgning

Alle personer, der møder op ved den danske grænse og beder om asyl - altså såkaldte spontane asylansøgere - skal sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland, eksempelvis i Nordafrika. Her skal de befinde sig, mens deres asylsag behandles.

Det skal understreges, at Danmark ikke på nuværende tidspunkt har en aftale med eksempelvis et land i Nordafrika om placeringen af et sådant modtagecenter. Og Socialdemokratiet vil ikke sætte navn på, hvilke lande de regner med at kunne lave sådanne aftaler med.

Hvis det under den efterfølgende asylbehandling i et modtagecenter viser sig, at man er flygtning, har man krav på beskyttelse ifølge Flygtningekonventionen, som Danmark har tilsluttet sig. Men det betyder ikke, at man dermed vil få asyl i Danmark. I stedet vil man med Socialdemokratiets plan blive sendt fra videre til en FN-flygtningelejr i et tredjeland, og her vil man være beskyttet. Altså vil man fremover ikke længere kunne få tildelt asyl i Danmark ved at søge om det.

Ifølge Socialdemokratiet skal den eneste måde, hvorpå man fremover skal kunne opnå asyl i Danmark, være via FN’s kvoteflygtningesystem. Her udvælger FN årligt de svageste flygtninge, der befinder sig i FN-flygtningelejre i flygtningenes nærområder, som herefter fordeles mellem de vestlige lande.  

Et loft over antallet 

Samtidig lægger partiet op til, at Folketinget skal vedtage et samlet loft over, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, der skal gives ophold i Danmark hvert år. Det præcise tal skal vedtages år for år på baggrund af forhandlinger med de danske kommuner om, hvor mange de mener at kunne håndtere. 

Socialdemokratiet vil ikke sætte tal på, hvor det mener, at det loft bør være.

Flere optjeningsprincipper

Af udspillet fremgår det, at Socialdemokratiet ”konstruktivt vil indgå i politiske drøftelser om, hvorvidt brugen af optjeningsprincipper skal udvides.”

Altså lægger partiet op til, at der skal indføres flere begrænsninger på, hvilke velfærdsydelser man som tilflytter til Danmark kan benytte sig af uden først at have bidraget til statskassen.

I planen går partiet ikke i detaljer om, hvad det er for nogle offentlige ydelser, udlændinge fremover skal have sværere ved at få del i. Men partiet vil dog ikke være med til at begrænse ”den fri og lige adgang til velfærdsløsninger som lægebesøg, skole­gang og ældrepleje”.

Flere penge til Afrika

Samtidig med, at Socialdemokratiet vil begrænse mulighederne for at få asyl i Danmark, vil partiet opprioritere den direkte hjælp til de lande, flygtningene kommer fra. Der skal årligt investeres 3,5 milliarder kroner mere i nærområderne. Ifølge partiet vil det være en fordobling af Danmarks humanitære bistand og indsats i skrøbelige stater.

Samtidig mener partiet, at EUs støtte fremover i højere grad bør målrettes Afrika, hvor mange af flygtningene kommer fra.

Kritik fra opposition og regering

Socialdemokratiets nye udspil har mange lighedspunkter med forslag, som blandt andet Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tidligere har præsenteret.

Dansk Folkeparti er også begejstret for udspillet:

- Hvis de virkelig vil stå fast på det her, skal de have en stor gruppekrammer, for det er noget, der vil gøre en forskel for Danmarks fremtid, siger partiets udlændingeordfører Martin Henriksen.

Regeringspartiet Venstre er til gengæld kritiske overfor planen og kalder det ”urealistisk” at forstille sig, at man kan lave aftaler med Nordafrikanske lande om at oprette danske modtagecentre her.

Socialdemokraterne præsenterer mandag et nyt udlændingeudspil, som blandt andet indeholder et forslag om modtagecentre i tredjelande. Video: Ida Brodtkorb

Heller ikke Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard tror på, at forslaget kan blive til virkelighed.

- Det vil gå som det asylstop, Lars Løkke Rasmussen gik til valg på sidst, som heller ikke blev til noget, siger partiets politiske leder. Det ville svare til at bede FN om at skrotte sin egen flygtningekonvention. Det kommer ikke til at ske i praksis, og det vil ikke kunne blive nogen regerings politik. Ikke af politiske grunde, men fordi virkeligheden ikke vil gøre det muligt, siger R-lederen.