BLOG: Husk nu humanismen

16x9
Mette Frederiksen og Socialdemokratiet præsenterede i dag deres udlændingeudspil. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

BLOG: Det er vigtigt, at arbejde for en ny og forbedret model for asyl, men realismen skal også rumme et stort hjerte og en stolt tradition for at løfte et internationalt ansvar. 

Det har været nødvendigt for venstrefløjen at slå ind på en ny kurs for asylpolitikken og være med til at tegne visionerne for et mere bæredygtigt asylsystem. Derfor vil jeg gerne kvittere for Socialdemokratiets asyludspil. Retningen er et langt stykke hen ad vejen rigtig. Flere af forslagene har SF sågar selv foreslået. Men, og det er et vigtigt men, vi skal ikke gå på kompromis med vores humanisme og vilje til at hjælpe folk på flugt.

SF er meget enige i, at vi må ind på en kurs, hvor vi hjælper langt flere, end vi gør i dag, og hvis det skal lykkedes, så er det nødvendigt at flytte dele af asylbehandlingen til nærområderne. Vi er også enige med socialdemokraterne i, at det er langt mere fair at basere asylsystemet på kvoteflygtninge i stedet for spontane flygtninge, så vi kan hjælpe dem, der har det største behov, og ikke bare dem, der kommer først og er stærkest. Modsat socialdemokraterne tvivler vi dog på, at vi kan løse den udfordring alene. Kun i fællesskab med andre lande, vil det være en realistisk mulighed. Og her er det vigtigt, at vi ikke bruger kvotesystemet til at undslippe vores del af det fælles ansvar. Vi har foreslået at kunne gå op til 4500 kvoteflygtninge om året. Antallet skal reguleres i forhold til antallet af spontane flygtninge, familiesammenføringer og det internationale flygtningepres. 

Vi er også meget enige i Socialdemokratiets idé om et historisk løft af Afrika og Mellemøsten. En Marshall Plan, et opgør med EU's protektionisme og bedre handels- og fiskeriaftaler med de lande, hvis økonomi hviler på de industrier? Ja, tak, lad os komme i gang med det samme! Vi foreslog det samme, da flygtningekrisen var på sit højeste. På kort sigt, kan det godt være, at bedre økonomiske forhold til Afrika ikke kommer til at bremse flygtningestrømmen, men i det lange løb er det den eneste løsning.

Et nyt asylsystem skal fungere indenfor de internationale konventioner. Og folk skal kunne forenes med deres familie. Det er endnu en grund til, at kvotesystemet er langt mere retfærdigt, end spontan asyl, fordi man her kan hjælpe hele familier ad gangen.

Endelig mener vi ikke, at børn skal vokse op i fattigdom. Derfor skal kontanthjælpsloftet fjernes som noget af det første, hvis flertallet skifter. Så kan en kommission for vores skyld godt efterfølgende undersøge andre konstruktioner og hvordan vi sikrer, at flere kommer i arbejde, men der kommer ikke noget godt ud af at fattiggøre en stor gruppe borgere, der allerede har det svært nok i forvejen.

Det er godt, at Socialdemokratiet går forrest og tør tage livtag med den svære balancegang det er, at udvikle et mere retfærdigt asylsystem, men det er vigtigt, at humanismen ikke går tabt i processen. Her er Mette Frederiksen mere end velkommen til at låne lidt fra SF’s udspil, hvis hun har brug for idéer.