BLOG: Et markant løft til danskernes tryghed

16x9
Flere værnepligtige og flere mand til livgarden. Det er nogle af brikkerne i udspillet til et nyt forsvarsforlig. Foto: Mads Claus Rasmussen / Scanpix Denmark

BLOG: Vi lever stadigvæk i en verden, hvor der er trusler mod Danmarks sikkerhed.

Derfor glæder jeg mig over det nye forsvarsforlig, der lægger op til et styrket forsvar med mere fokus på Danmark og det danske nærområde. Det indebærer blandt andet en øget støtte til politiet med bevogtning og med soldater på højt beredskab, som kan træde til i tilfælde af terrorangreb. Det er helt afgørende for vores tryghed, at vi har et beredskab, der kan rykke hurtigt ud i tilfælde af mistanke om terrorangreb.

Ved landets grænser vil forsvaret fortsat bistå politiet med grænsekontrol, så længe politiet har behov herfor, så vi også beskytter os mod det massive pres på vores grænser fra menneskesmuglere og andre med kriminelle formål. Det er vigtigt.

Et andet centralt punkt i forliget er styrkelsen af værnepligten, hvor vi fremover får et større antal værnepligtige og længere værnepligtstid for mange af soldaterne. Værnepligtsuddannelsen får større betydning, og man vil, som noget nyt, bruge værnepligtige i mobiliserings-enheder i den nye brigade. Det skal bidrage til at styrke Forsvarets samlede kampkraft og mobilitet, så vi bliver stærkere i deltagelsen af internationale missioner, og bliver bedre rustet til at beskytte vores land mod trusler udefra.

Desuden vil brigaden modtage nye og styrkede kapaciteter i form af operative kampvogne og yderligere materiel, der skal højne soldaternes sikkerhed og arbejdsvilkår.

Det er dog ikke kun de nuværende soldater, som får glæde af den nye forsvarsaftale. Det gør sig også gældende for en gruppe tidligere udsendte, hvis vilkår længe har været overset. For 22 år siden vedtog man i Folketinget en række bedre pensions- og erstatningsvilkår for veteraner udsendt efter 1996, men ikke for dem, der blev udsendt før. Dem har Dansk Folkepartis veteranordfører, Jeppe Jakobsen sammen med forsvarsordfører Marie Krarup og udenrigsordfører Søren Espersen kæmpet for i dette forsvarsforlig, så der nu indgår en ligestilling i alle veteraners vilkår. Det er rigtigt godt. 

I den seneste årlige risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste vurderede man, at den største trussel mod Danmark er cyberangreb, særligt fra cyberspionage og -kriminalitet. Vi er et af verdens mest digitaliserede samfund, hvor virksomheder og myndigheder i høj grad er digitalt forbundne. Det kræver, at vi ikke kun er rustet til den fysiske verden, men også den digitale. Derfor indgår der i forsvarsaftalen også en øget indsats mod cybertrusler, så vi hurtigt og effektivt kan beskytte os mod cyberangreb fra nær og fjern. 

Det er vigtigt, at Danmark har et stærkt forsvar, der kan bidrage til danskernes tryghed og sikkerhed. Det nye forsvarsforlig giver et markant løft til landets sikkerhed, og jeg glæder mig over de gode DF-aftryk, som vi har fået med i forliget.