Politik

BLOG: Peberspray skal gøres lovlig

BLOG: I Dansk Folkeparti ser de positivt på, at regeringen nu vil lovliggøre pebersprayen i hjemmet.

I årevis har Dansk Folkeparti foreslået at lovliggøre pebersprayen. Nu har regeringen endelig lyttet og vil gøre det lovligt for alle over 18 år at have en peberspray i hjemmet. Det er rigtig godt.

Det er kun rimeligt, at man giver folk mulighed for at forsvare sig med en peberspray, hvis de bliver overfaldet i eget hjem. I sidste ende er det trods alt et mere harmløst middel af selvforsvar end skydevåben og knive.

Kritikere frygter at pebersprayen kan være en glidebane, som blot vil føre til stigende kriminalitet og utryghed. Her kan vi blot kaste blikket mod vores nærmeste naboer mod syd. I Tyskland har pebersprayen længe været lovlig, og hvis tyskerne kan håndtere sprayen fornuftigt, så må det samme naturligvis gælde for os danskere.

Der er ingen tvivl om, at lovforslaget er et skridt i den rigtige retning, men jeg så dog gerne, at man udvider ordningen. Som lovforslaget ser ud nu, er det kun ”særligt udsatte personer”, der må bære peberspray på offentlige steder. Det kan være folk, der har været udsat for et overfald, en voldtægt eller er blevet forfulgt, og disse skal godkendes individuelt af politiet for at få en tilladelse. Alle andre over 18 år må kun have en peberspray i hjemmet.

Men hvorfor skal man vente på at blive et offer, før man må få muligheden for at tage en peberspray i brug i selvforsvar uden for hjemmet? Hvis nogen finder tryghed i at have en peberspray i tasken, når de går alene hjem fra byen, så kan jeg ikke se problemet i det.

I forslaget lægger regeringen også op til at øge straffen for ulovlig brug af peberspray i det offentlige rum. Hvor det i dag giver en bødestraf, skal det frem over straffes med 14 dages ubetinget fængsel. Personer, som bruger peberspray ulovligt, det vil sige ikke ved nødværge, vil altså blive straffet væsentligt hårdere end tidligere. Det er helt på sin plads.

Selvom jeg gerne så, at utrygge danskerne fik mulighed for at tage pebersprayen med sig udenfor hjemmet, så vil jeg alligevel rose regeringen for at gøre pebersprayen mere tilgængelig. Lad os blot håbe, at de med tiden vil vise danskerne lige så meget tillid til brugen af peberspray, som man gør i Tyskland.