BLOG: Højere karaktergennemsnit er ikke vejen til fremtiden

BLOG: Det er ærgerligt, at Københavns Universitet indfører et krav på minimum 6,0 i karaktergennemsnit for at søge ind på deres uddannelser.

Københavns Universitet har besluttet, at de nu vil kræve minimum 6,0 i karaktersnit fra ungdomsuddannelsen for alle ansøgere. Det er deres ret. De fleste uddannelser på KU kræver jo et langt højere snit, fordi de er så populære. Men unge mennesker, der ikke har haft de gennemsnit, der kræves, har indtil nu kunnet komme ind gennem kvote 2, hvor der stilles alternative krav. Men den vej er altså slut nu i København for dem, der ikke har over 6 i snit.

Nå ja, en universitetsuddannelse på Københavns Universitet er jo ikke en menneskeret vel? Nej det er det ved gud ikke.

Der er en del unge, der vil få smækket døren i ansigtet. Nogle af dem kunne være de studerende, jeg har mødt hos Bogstøtten, som er et tilbud til psykisk sårbare studerende, med eller uden diagnose. Det kunne være den studerende, hvor en depression i gymnasiet gjorde det svært for hende at passe alle sine fag og opnå det gennemsnit, der skulle til for at læse drømmestudiet på sociologi. Hun kom over depressionen. Men hendes karaktergennemsnit var elendigt, også selvom hun havde topkarakterer i enkelte fag. Så hun knoklede for at få point til kvote 2. I dag er hun en virkelig dygtig sociologistuderende med studiejob og drømme om fremtiden, hun er i gang med at indfri. I fremtiden ville hun ikke kunne forfølge sin drøm på Københavns Universitet. 

Det synes jeg er fattigt. Det er ærgerligt for den unge kvinde, jeg har mødt. Men hun havde nok fundet et andet sted hen. Så egentlig synes jeg, det er allermest ærgerligt for Københavns Universitet - mit eget alma mater i øvrigt. Og for os som samfund måske. For er karaktergennemsnit virkelig den bedste måde at sortere ansøgere til universitetet efter? Først og fremmest er en karaktersortering billig og nem. Og selvfølgelig siger karakterer noget om, hvor meget man har gjort sig umage på sin ungdomsuddannelse. Men det siger bare slet ikke alt.

Da man indførte kvote 2-systemet, skete det jo netop fordi, at mange unge bliver ramt af hård modvind, men sagtens kan blive fremragende ingeniører, biologer eller psykologer. Og jeg har mødt dé unge i stribevis som tidligere uddannelses- og forskningsminister. Og har vi ikke i forvejen rigeligt fokus på karakterer? Jeg troede ellers, vi var nået frem til, at topkarakterer i sig selv risikerer kun at sige noget om, hvorvidt man er god til at gengive viden uden at begå fejl? Og at vi i højere grad har bug for unge – og ældre – der tør at forsøge noget, tør at fejle, tænke vildt, tænke videre.

Jeg synes ikke, der er meget vovemod over et generelt karakterkrav på 6 i snit. Jeg tror, vi har behov for et langt mere fleksibelt optagelsessystem. Hvor karakterer i form af gennemsnit fylder mindre. Og karakter i form af personlighed får lov at få plads. Som på Syddansk Universitet, hvor man har eksperimenteret med at øge kvote 2-optaget dramatisk og så afholde flere alternative motivationstest og samtaler med ansøgerne. De oplever, at man på den måde finder topmotiverede studerende, får lavere frafald og større mangfoldighed blandt de studerende.

Københavns Universitet er landets største, ældste og fineste. Det er faktisk et universitet i verdensklasse, og det kan vi være stolte af. Her er der ”råd” til at stille høje karakterkrav til deres studerende. Der vil altid være meget stor søgning til de fleste af deres uddannelser. Men har de råd til at være et universitet, hvor endnu flere ligner hinanden. Eksempelvis kvindelige statskundskabsstuderende fra Birkerød fra hjem med klaver og ressourcer? Jeg tror fremtiden kræver langt mere mangfoldighed og fleksibilitet i uddannelse. Og langt mindre fokus på karaktergennemsnit. Det kunne have kostet mig pladsen på mit alma mater. Det var nok gået endda.