Stor udflytningsplan præsenteret - regeringen flytter Miljøstyrelsen til Odense

Ifølge regeringen skal udflytningerne sikre et Danmark i bedre balance.

Miljøstyrelsen med 440 arbejdspladser flyttes fra København til Odense.

Det er et af de helt store elementer i den nye plan for udflytning af statslige arbejdspladser, som regeringen har præsenteret onsdag middag. Få overblikket her.

 - Vi har set en tendens, hvor de store byer løber med det hele. Denne regering ønsker, at alle dele af landet skal have muligheder inden for rækkevidde. At vi får et Danmark i balance, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Samlet etableres 4024 arbejdspladser i 49 byer uden for hovedstaden. De store byer Aarhus, Odense, Aalborg og Roskilde får med i alt 1191 en pæn del af dem.

Lars Løkke Rasmussen afviser dog, at det særligt er de store byer, der får glæde af udflytningen.

 - Det er rigtigt, at Odense som en lokal hovedstad på Fyn bliver stærkere af det her, og Aalborg bliver som regionshovedstad i Nordjylland stærkere, og Aarhus i det midtjyske bliver stærkere. Det er jo godt for hele regionen, siger han.

Få overblikket

Her kan du i kort overbliksform se eksempler på hele institutioner, som skal flyttes (artiklen fortsætter under).

 • Miljøstyrelsen til Odense (440 arbejdspladser)
 • Statsligt gasselskab til Viborg og Stenlille (188 arbejdspladser)
 • Patientklagestyrelsen til Aarhus (141 arbejdspladser)
 • Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) til Nakskov (80 arbejdspladser)
 • Energitilsynet til Frederiksværk (78 arbejdspladser)
 • Danmarks Innovationsfond til Aarhus (46 arbejdspladser)
 • De Økonomiske Råds sekretariat til Horsens (33 arbejdspladser)
 • Lønmodtagernes Garantifond til Frederikshavn (31 arbejdspladser)
 • Miljømærkesekretariatet til Løgstør (24 arbejdspladser)

Der etableres også en række arbejdspladser, ved at dele af institutioner etableres på nye lokationer eller i forbindelse med eksisterende statslige arbejdspladser uden for hovedstaden:

 • Dele af Politiet (120 arbejdspladser i Holstebro og 5 i Vejle)
 • Dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Holbæk (95 arbejdspladser)
 • Måltal for samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration i Hjørring (75 arbejdspladser)
 • Dele af Banedanmark i Ringsted (60 arbejdspladser)
 • Dele af Erhvervsstyrelsen i Nykøbing Falster (56 arbejdspladser)
 • Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Ribe (40 arbejdspladser)
 • Dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse i Svendborg (28 arbejdspladser)

1800 nye udflytninger

Med 4024 arbejdspladser kalder regeringen selv den nye udflytningsplan for "historisk". Reelt er der dog kun tale om, at 1824 statsansatte har fået at vide, at deres arbejdsplads flytter fra hovedstaden.

Når regeringen alligevel når frem til omkring 4000, skyldes det, at der medtages cirka 1500 (500 flytninger – 1000 nye job) arbejdspladser i den allerede planlagte ændring på skatteområdet samt oprettelsen af 600 stillinger i Forsvaret uden for København i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland får omkring 1000 hver, mens Region Nordjylland med 399 føler sig forbigået.

- Jeg er skuffet over, at antallet til Region Nordjylland ikke er større. Hvis man endelig vil have vækst og balance i hele Danmark, så synes jeg også, at man skal fordele antallet af de statslige arbejdspladser mere ligeligt, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

En mærkesag

Udflytning har været en mærkesag for regeringen. Under første runde i 2015 blev det besluttet, at 3900 arbejdspladser skulle flyttes uden for hovedstadsområdet. De blev fordelt ud over landet med Udlændingestyrelsen i Næstved og Landbrugsstyrelsen i Sønderborg som nogle af de største.

Første runde er stadig ikke fuldstændig gennemført. De nyeste tal fra september sidste år viser, at af de i alt 3900 arbejdspladser er 2546 flyttet ud af hovedstaden.

For eksempel er ingen af de 375 arbejdspladser i Udlændingestyrelsen flyttet til Næstved.

Tre ud af fire flytter ikke med

Det er snarere arbejdspladser end ansatte, der er rykket ud. Kun 23 procent af de oprindelige medarbejdere er enten flyttet med eller pendler til den nye placering. 

En analyse fra Danmarks Statistik viser, at der i dag er 1600 flere statsligt ansatte bosiddende i Vestdanmark, end da man startede udflytningen - og tilsvarende godt 1600 færre, der bor i Østdanmark.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen i 2015 præsenterede sin første plan, blev der afsat 400 millioner kroner til manøvren på finansloven for 2016.

Regnestykket blev revideret i maj 2017, hvor regningen i en opgørelse stod til at lyde på cirka 870 millioner kroner. Men der foretages ikke nogen central registrering af "de faktiske omkostninger" ved udflytningen, oplyser minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

- Ligesom sidst vil udflytningen koste penge. Vi vil også denne gang fra regeringens side følge flytningen tæt. Vi vil gøre status første gang til påske.

Også uddannelser flyttes ud

Ud over udflytningen af arbejdspladser vil regeringen også oprette mellem 500 og 1000 nye uddannelsespladser fordelt i 10 byer.

Der er tale om Fredericia, Kalundborg, Skjern, Holstebro, Nykøbing Falster, Rønne, Helsingør, Svendborg, Hobro og Hedensted.

Det bliver 10 nye uddannelsesstationer, hvor de studerende kan tage dele af uddannelsen. Det bliver små lokalafdelinger af eksisterende uddannelser i områder, hvor der er en efterspørgsel efter arbejdskraft inden for et bestemt felt.

Regeringen behøver ikke at samle flertal for sin plan, da det kan besluttes administrativt.