Regeringen flytter Miljøstyrelsen til Odense

Regeringen vil flytte omkring 1800 statslige arbejdspladser til provinsen. En del af dem til Danmarks tredjestørste by.

Miljøstyrelsen skal flyttes fra København til Odense.

Ifølge en årsrapport fra Miljø- og Fødevareministeriet havde Miljøstyrelsen i 2016 omkring 424 årsværk.

Miljøstyrelsen, der blev oprettet i 1972, ligger i dag på Østerbro og er en del af Miljøministeriet. En af styrelsens store opgaver består i administration af miljøbeskyttelse.

1800 nye udflytninger

Samlet kommer 4024 statslige arbejdspladser til provinsen, men det er først på et pressemøde klokken 13, at regeringen vil fortælle, hvor og hvem det drejer sig om.

Regeringen kalder selv den nye udflytningsplan for historisk. Reelt er der dog kun tale om, at 1824 statsansatte onsdag får at vide, at deres arbejdsplads flytter fra hovedstaden.

Når regeringen alligevel når frem til omkring 4000 skyldes det, at der medtages cirka 1500 (500 flytninger – 1000 nye) arbejdspladser i den allerede planlagte ændring på skatteområdet samt oprettelsen af 600 stillinger i Forsvaret uden for København i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

Skuffelse i Nordjylland

En opgørelse fra Finansministeriet viser, at Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland får omkring 1000 arbejdspladser hver af de i alt 4024. Til gengæld bliver der kun 399 nye arbejdspladser i det nordjyske.

Den fordeling vækker ikke begejstring hos Ulla Astmann, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

- Jeg er skuffet over, at antallet til Region Nordjylland ikke er større. Hvis man endelig vil have vækst og balance i hele Danmark, så synes jeg også, at man skal fordele antallet af de statslige arbejdspladser mere ligeligt, siger Ulla Astman til Ritzau.

Hun hæfter sig ved, at Region Nordjylland ved første udflytningsrunde i 2015 også fik væsentligt færre arbejdspladser end Region Syddanmark og Region Sjælland.

- Med al respekt for de øvrige regioner og deres behov, så synes jeg det er en skæv fordeling, man har lavet, siger hun.

Sådan fordeler arbejdspladserne sig

Kortet tager udgangspunkt i 4024 arbejdspladser, men her er der både medtaget reelle udflytninger samt nye stillinger.

Opdateres...