Kan du få en udenlandsk ægtefælle til Danmark? Se regeringens nye krav her

Regeringen har foreslået nye regler for familiesammenføring af udenlandske ægtefæller, der skal gøre det lettere for nogle. Sværere for andre.

Du er dansker. Og lad os sige, du har forelsket dig i en person fra udlandet. I er blevet gift, og nu vil I gerne flytte sammen her i dit egetræsgrønne fædreland.

Men kan I overhovedet det, hvis regeringens forslag til nye regler for familiesammenføring bliver virkelighed?

Det kan du blive klogere på her.

Lettere for nogle, sværere for andre

I forslaget slækkes der nemlig på kravene for familiesammenføring. For nogle danskere vel at mærke. For andre danskere skal kravene strammes.

- Vi har for mange år tilbage haft nogle meget, meget lempelige familiesammenføringsregler, og det er i virkeligheden det, der er kimen til mange af de problemer, vi står med i dag, hvor for eksempel en pakistaner, der ikke har haft en særlig stor tilknytning til Danmark, har hentet en kone herop. Ingen af dem er nogensinde blevet integrerede, og deres børn er i virkeligheden også rigtigt dårligt stillede. Det er det, vi skal have gjort op med, siger integrationsminister Inger Støjberg (V) til TV 2.

Hun understreger samtidig, at det omvendt skal være lettere for danskere, der har boet i udlandet i en årrække, at få deres udenlandske ægtefælle med hjem.

De nye regler skal ikke gælde flygtninge, da de har et retskrav på familiesammenføring, eller EU-borgere, da de er omfattet af EU-reglerne.

Fire flueben ud for seks krav

Står det til regeringen, skal du som ansøger og som ansøgers udenlandske ægtefælle kunne sætte flueben ved minimum fire ud af disse seks krav:

  1. Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal kunne bestå en prøve i Dansk 3.
  2. Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal have haft arbejde i Danmark i mindst fem år.
  3. Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal have mindst fem års uddannelse i Danmark.
  4. Den udenlandske ægtefælle skal kunne engelsk på et vist niveau eller bestå en prøve i Dansk 1.
  5. Den udenlandske ægtefælle skal have haft fuldtidsarbejde eller egen virksomhed i de seneste tre af fem år.
  6. Den udenlandske ægtefælle skal have været i gang med en uddannelse i mindst et år på et niveau, der svarer til en dansk videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse.

Derudover skal det ikke være muligt at få familiesammenført en ægtefælle, hvis man bor i et såkaldt udsat boligområde, hvor andelen af folk i arbejde er lav. Med andre ord: en ghetto.

Det ufravigelige krav

Kan du ikke sætte flueben ved det første krav på listen - at bestå dansk 3, som er målrettet folk med mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund - kommer du heller ikke videre i ansøgningsprocessen. Kravet er ufravigeligt.

- Dansk er jo helt, helt afgørende, for hvis man netop får familiesammenført en kone for eksempel, så er man den, der har opgaven med at integrere vedkommende, og så nytter det jo selvfølgelig ikke, at man ikke selv kan sproget, siger integrationsministeren til TV 2.

Her kan du se eksempler på tidligere afholdte dansk-prøver i begge trin.