BLOG: Derfor skal venstrefløjen gå forrest mod parallelsamfund

16x9
Der skal gøres op med parallelsamfund, mener Pia Olsen Dyhr. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen / Scanpix Denmark

BLOG: Alle børn og unge skal have de samme muligheder for et godt liv, og alle kvinder skal have mulighed for at uddanne sig, arbejde og gifte sig med

At være venstreorienteret handler for mig om frihed. At alle – uanset status, køn og etnisk baggrund – skal have de samme gode muligheder for et godt liv. Derfor skal vi gå forrest, når det kommer til at bekæmpe parallelsamfund, som desværre betyder, at børn og unge vokser op uden de samme muligheder og den samme frihed som mange jævnaldrende.

Mit mål er, at vi skal møde hinanden i hverdagen, snakke sammen, mødes i idrætsklubben og skolen. Det gør vi ikke, hvis små lukkede boligområder får lov at sejle deres egen sø, og helt andre værdier og normer kan få lov at herske og styre beboerne. For der er en hård kerne, som af den ene eller anden årsag modarbejder integration og det gode liv i Danmark og i stedet hænger fast i, at det hele nok er bedre i hjemlandet. Omvendt risikerer vi også, at der lige rundt om hjørnet ligger et boligområde, hvor der kun bor etniske danskere, som aldrig møder naboerne med anden etnisk baggrund.

Det betyder, at vi overlader integrationsopgaven til de borgere, der allerede bor i udfordrede områder. Er det fair?  Nej selvfølgelig ikke. Og særligt fordi det går ud over kvinder og børns mulighed for at få et frit og godt liv, og det går ud over de rigtig, rigtig mange borgere, som bare gerne vil give deres børn de bedste betingelser for en god fremtid i Danmark.

Sammen med Socialdemokraterne foreslår vi derfor konkret politik, som vi mener vil være med til at sikre, at så få børn som muligt børn vokser op i parallelsamfund. For mig er det vigtigt, at vi ser på en bred pallette. Det handler både om, at børn i udsatte boligområder skal have bedre mulighed for fritidsaktiviteter, om at flere kvinder skal i uddannelse i stedet for at gå hjemme, og flere børn skal begynde i vuggestue, så de får gode sprogkundskaber og ikke bliver hægtet af i skolesystemet.

Historien om udsatte boligområder som Vollsmose, Mjølnerparken og Tingbjerg handler heller ikke kun om integrations- og indvandringspolitik. Det er også historien om en boligpolitik, hvor man nok har fokuseret på gode og sunde lejligheder, men hvor man har glemt at tænke på, at beboerne skulle blive en del af byen og samfundet omkring dem. Derfor er man også nogle steder nødt til at ændre på de fysiske rammer og rive bygninger ned, tilbyde beboerne bedre alternativer, sikre naturlig trafik gennem boligområdet og få det integreret i den omkringliggende by.

Opgøret med parallelsamfund skal ske gennem et langt og sejt træk, og det handler i høj grad også om bolig, social og integrationspolitik. De her skridt, som vi er blevet enige med socialdemokraterne om, er ikke fyldestgørende, men det er vigtige skridt i den rigtige retning.

Og jo, der er undersøgelser, der viser, at det går bedre i nogle udsatte boligområder. Der er sågar undersøgelser, der viser, at borgerne i de såkaldte ”ghettoer” er glade for at bo der. Her mener jeg bare, at vi må kigge hinanden i øjnene og spørge hinanden, om det er godt nok for os? Er det godt nok, at vi parkerer borgere med en anden etnisk baggrund sammen i lukkede enheder, så vi lever i parallel-verdener? Er det godt nok, at et barn med somaliske forældre, skal gå i en klasse, hvor han ikke møder nogle danske børn, når nu han bor i Danmark? For mig er svaret et klart nej. Det er et kæmpe svigt.

Nu håber jeg bare, at regeringen vil være med til at arbejde for reelle forbedringer.