Politik

Pape vil have retssager hurtigere gennem systemet

Justitsministeren vil blandt andet begrænse retten til frit at vælge forsvarer.

Langvarige straffesager er et stort problem for ofre, der kan have vanskeligt ved at komme videre med deres liv.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Han sætter derfor otte nye initiativer i søen, der skal få straffesager hurtigere igennem retssystemet.

- Det er afgørende, at straffesager kommer hurtigt gennem retssystemet - både hos politi, domstole og fængsler, siger Pape Poulsen i pressemeddelelsen.

Et af de nye initiativer går ud på, at en sigtet fremover kun kan vælge en forsvarer med tid i kalenderen.

Ifølge retsplejeloven er der frit forsvarervalg.

Sætter ind hvor skoen trykker

Derudover skal en sigtet, der ikke møder op i retten, med det samme betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes.

- Alt for lange straffesager er desværre langt fra noget nyt fænomen, men nu sætter vi ind, der hvor skoen trykker, siger Pape Poulsen.

Her er Papes initiativer

  1. Fremover kan en sigtet kun vælge en forsvarer med tid i kalenderen. Retssager bliver således i dag ofte unødigt forlænget, fordi forsvareren ikke har tid til at møde i retten.

  2. Hvis man skifter forsvarer undervejs i en retssag, må det ikke forsinke sagen. Derudover får den nye forsvarer ikke vederlag for merarbejde, som skyldes forsvarerskiftet.

  3. Retten skal hurtigere fastlægge en dato for retsmødet. Retten skal også i højere grad tage højde for, hvor travlt en forsvarer har, inden retten giver vedkommende en sag.

  4. Fremover skal sigtede, som ikke møder op i retten, med det samme betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes.

  5. Politiets indsats skal styrkes, så politiet i højere grad sørger for, at en sigtet, som udebliver, er til stede ved retsmødet, så der kan afsiges dom i sagen.

  6. I fængselsvæsnet sættes ind over for de personer, som ikke møder op for at afsone deres straf. De skal efterlyses og findes.

  7. Det skal hurtigere afklares, om en dømt person kan få tilladelse til at afsone med fodlænke, og dømte, som skal afsone med fodlænke, skal hurtigere i gang med at afsone.

  8. Der skal etableres øget synlighed om sagsbehandlingstider i straffesager, så myndighederne kan sætte målrettet ind over for årsager til lange sagsbehandlingstider.

Han vil samtidig sørge for, at politiets indsats styrkes, så politiet i højere grad sørger for, at en sigtet er til stede ved retsmødet, så der kan afsiges en dom.

Lovforslag fremsættes i marts

De otte initiativer kommer ikke til at stå alene.

I den kommende tid vil Justitsministeriet arbejde med at forkorte sagsbehandlingstiden i straffesager med nye arbejdsgange og digitale løsninger, optimering af bødesager og andre tiltag.

Justitsministeren forventer i marts måned at fremsætte et lovforslag om de initiativer, som kræver lovændring.

I 2016 tog det i gennemsnit 300 dage fra en sag blev anmeldt hos politiet, til en dømt gerningsmand startede med at afsone sin straf.

Tilbage i oktober iværksatte justitsministeren en undersøgelse for at finde ud af, hvordan man kan nedsætte behandlingstiderne i det danske retssystem.